czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

Vivid Games przyspiesza płatność raty układowej

msd | 02 listopada 2022
Bydgoski producent gier spłaci w listopadzie 892,5 tys. zł kapitału, który miał przekazać obligatariuszom w grudniu. Do rozważanej jeszcze niedawno całkowitej przedpłaty układowego długu jednak nie dojdzie.

Spółka przyspieszyła płatność dziewiątej raty układowej z 21 grudnia na 18 listopada. Do wierzycieli trafi około 963 tys. zł, na co złoży się 892,5 tys. zł kapitału plus odsetki (85 zł wartości nominalnej plus 6,69 zł kuponu). Studio zastrzegło jednak, że przyspieszenie płatności nie powoduje zmiany terminu realizacji pozostałych zobowiązań układowych, na które składa się wyłącznie obligacyjny dług.

Po wrześniowej sprzedaży autorskiej technologii Vivid Games zakończyło III kwartał z 6,2 mln zł środków pieniężnych. W wyniku poprawy sytuacji finansowej w październiku spółka poinformowała, że analizuje przedterminową spłatę obligacji objętych układem. Już wiadomo, że do całkowitej przedpłaty tego długu jednak nie dojdzie.

- Doszliśmy do wniosku, że inwestycja w rozwój, poprawę wyników i rozbudowę naszych kluczowych marek, a także zintensyfikowanie prac nad rozwojem portfolio dadzą więcej, nie tylko spółce, lecz także jej interesariuszom. Chcemy inwestować, ale jednocześnie wzmacniać stabilność finansową, zatrzymując środki na rachunkach – wyjaśnił Jarosław Wojczakowski, prezes Vivid Games, cytowany w komunikacie.

Od początku 2021 r. Vivid Games spłaca w ratach warte 10,5 mln zł obligacje, które pierwotnie miały wygasać jeszcze w maju 2020 r. Zgodnie z przyjętym układem, spółka ma je wykupić w 12 kwartalnych ratach, powiększonych o odsetki naliczane według stopy WIBOR 3M plus 6 pkt proc. Część płatności uległa jednak przyspieszeniu. Do tej pory spółka spłaciła 7,14 mln zł obligacyjnego kapitału.

Więcej wiadomości o Vivid Games S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium