niedziela, 25 lutego 2018

Newsroom

Sąd otworzył postępowanie sanacyjne Polbrandu

msd | 10 lutego 2017
Decyzję w sprawie formalnego rozpoczęcia restrukturyzacji spółki sąd wydał ponad sześć miesięcy po złożeniu przez Polbrand pierwszego wniosku w tej sprawie.

Pierwszy wniosek, złożony w lipcu ubiegłego roku, ponad półtora miesiąca po terminie spłaty obligacji na 3,94 mln zł, zawierać miał braki formalne. Spółka poprawiła go miesiąc później, a w listopadzie miała wystąpić do sądu także z prośbą o przyspieszenie rozpoznania sprawy.

Przyczyny tak długiego okresu oczekiwania nie są znane. W ubiegłym roku pisaliśmy, że przynajmniej jeden z obligatariuszy Polbrandu powiadomił sąd i prokuraturę o możliwości działania przez spółkę na niekorzyść wierzycieli.

Pierwsze problemy Polbrandu z wykupem obligacji ujawniły się przed rokiem, gdy zapadał dług o wartości 12,56 mln zł. Ostatecznie spółka spłaciła go w ratach, częściowo po terminie. Kolejnej serii, tym razem wartej 3,94 mln zł, Polbrandu już w czerwcu nie wykupił.

W obrocie na Catalyst pozostaje także warta 1,55 mln zł emisja z terminem spłaty w październiku tego roku. Ze względu na utratę płynności, a ostatecznie i uzyskaną przez sanację ochronę przed wierzycielami, brak terminowego wykupu tych obligacji jest w zasadzie przesądzony.

W ostatni wtorek papierami PBD1017 handlowano po 85 proc. nominału. Obecnie kwotowane są one na 50/85 proc. (bid/ask).

Więcej wiadomości o Polbrand Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje