sobota, 21 kwietnia 2018

Newsroom

Sąd otworzył postępowanie sanacyjne Polbrandu

msd | 10 lutego 2017
Decyzję w sprawie formalnego rozpoczęcia restrukturyzacji spółki sąd wydał ponad sześć miesięcy po złożeniu przez Polbrand pierwszego wniosku w tej sprawie.

Pierwszy wniosek, złożony w lipcu ubiegłego roku, ponad półtora miesiąca po terminie spłaty obligacji na 3,94 mln zł, zawierać miał braki formalne. Spółka poprawiła go miesiąc później, a w listopadzie miała wystąpić do sądu także z prośbą o przyspieszenie rozpoznania sprawy.

Przyczyny tak długiego okresu oczekiwania nie są znane. W ubiegłym roku pisaliśmy, że przynajmniej jeden z obligatariuszy Polbrandu powiadomił sąd i prokuraturę o możliwości działania przez spółkę na niekorzyść wierzycieli.

Pierwsze problemy Polbrandu z wykupem obligacji ujawniły się przed rokiem, gdy zapadał dług o wartości 12,56 mln zł. Ostatecznie spółka spłaciła go w ratach, częściowo po terminie. Kolejnej serii, tym razem wartej 3,94 mln zł, Polbrandu już w czerwcu nie wykupił.

W obrocie na Catalyst pozostaje także warta 1,55 mln zł emisja z terminem spłaty w październiku tego roku. Ze względu na utratę płynności, a ostatecznie i uzyskaną przez sanację ochronę przed wierzycielami, brak terminowego wykupu tych obligacji jest w zasadzie przesądzony.

W ostatni wtorek papierami PBD1017 handlowano po 85 proc. nominału. Obecnie kwotowane są one na 50/85 proc. (bid/ask).

Więcej wiadomości o Polbrand Sp. z o.o.

 • Indeks Default Rate: 197 mln zł z obligacji firm poszło na straty

  05 kwietnia 2018
  W ostatnich 12 miesiącach, zakończonych 31 marca, notowane na Catalyst spółki nie wykupiły obligacji o wartości 197 mln zł. To 2,1 proc. wygasającego w tym czasie zadłużenia. Wśród najmniejszych emisji do inwestorów wciąż nie wraca mniej więcej co piąta złotówka.
  czytaj więcej
 • Indeks Default Rate: Firmy nie wykupiły obligacji na rekordowe 194,8 mln zł

  08 stycznia 2018
  Nominał niespłaconych w 2017 r. papierów korporacyjnych na Catalyst, mimo osiągnięcia najwyższego poziomu w historii, wyniósł relatywnie niskie 2,1 proc. wygasającego w tym czasie zadłużenia. To wciąż o ponad połowę mniej od długookresowej średniej dla warszawskiego rynku. Wśród małych emisji poprawa przebiega na tyle wolno, że nadal nie wraca co piąta złotówka.
  czytaj więcej
 • Indeks Default Rate: Obligacyjne problemy łatwiej przewidzieć

  05 października 2017
  Przez ostatni rok notowane na Catalyst firmy nie wykupiły obligacji za 143,7 mln zł, czyli 1,9 proc. wygasającego w tym czasie zadłużenia. Pomimo lipcowego rekordowego defaultu, warszawski rynek korporacyjnego długu pozostaje w dobrej kondycji względem poprzednich lat. Statystyka pozostaje jednak nieubłagana dla najmniejszych emisji.
  czytaj więcej
 • Polbrand przypomina, że nie wykupi obligacji

  26 września 2017
  Wygasające w najbliższy poniedziałek papiery dłużne serii L o wartości 1,55 mln zł nie zostaną wykupione z powodu toczącego się postępowania sanacyjnego.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje