poniedziałek, 23 września 2019

Newsroom

Sąd otworzył restrukturyzację ZM Henryk Kania

msd | 07 czerwca 2019
Katowicki sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe, o które spółka zawnioskowała przed trzema dniami. Tym samym ZM Henryk Kania zyskały ochronę przed wierzycielami.

Co do zasady, w dniu otwarcia przyspieszonego postępowania układowego (PPU) powinno dojść do zawieszenia postępowań egzekucyjnych dotyczących tych wierzytelności, które mają być objęte układem. Rozpoczynanie nowych egzekucji w związki z takimi wierzytelnościami nie jest zaś możliwe. W określonych przypadkach ZM Henryk Kania mają też możliwość zawiesić na trzy miesiące postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności nieobjętych układem z mocy prawa, czyli na przykład zabezpieczonych kredytów bankowych. 

Z mocy prawa spółka nie jest też już zobowiązana do wykupu zapadających 24 czerwca obligacji na 50 mln zł. O terminie i sposobie spłaty zdecyduje ewentualny układ, o ile uda się go zawrzeć z wierzycielami.

Wszystkie wierzytelności wobec Kanii to 833,3 mln zł, z czego potencjalnym układem z mocy prawa objętych będzie 485,8 mln zł. Natomiast wartość wierzytelności, które mogłyby zostać objęte układem, ale dopiero po wyrażeniu zgody wierzycieli, to zaś 329,5 mln zł. Chodzi właśnie przede wszystkim o zabezpieczone zadłużenie wobec banków – Aliora, Handlowego i Santandera.

W osobnym komunikacie ZM Henryk Kania poinformowały o wypowiedzeniu spółce umów kredytowych przez Alior Bank. Wcześniej ten sam bank wypowiedział spółce faktoring odwrotny, a w czwartek umowy o finansowanie wypowiedział Kani także Citi Handlowy.

W ramach restrukturyzacji ZM Henryk Kania proponują obligatariuszom objęcie nowych obligacji restrukturyzacyjnych. Konwersja na nowy dług nie przewiduje umorzeń wartości nominalnej, ale spłata nowych papierów miałaby się odbyć po siedmiu latach od uprawomocnienia układu. Ich oprocentowanie ustalone byłoby na 3,5 proc. w skali roku, ale pierwszy okres odsetkowy rozpocząłby się dopiero po czterech latach.

Natomiast obligatariusze, którzy nie obejmą papierów restrukturyzacyjnych – według propozycji układowych spółki – mieliby zostać spłaceni w terminach i kwotach, jak wierzyciele z grupy szóstej. Im zaś spółka oferuje 80 proc. spłaty kwoty głównej dla długów do 100 tys. zł oraz 40 proc. spłaty dla wierzytelności powyżej 100 tys. zł. Do spłaty miałoby dojść w miesięcznych ratach rozłożonych na cztery lata, ale z pierwszą płatnością dopiero po dwóch latach od uprawomocnienia się układu.

Rynek już wystawił recenzję propozycjom układowym Kani – papiery KAN0619 wyceniane są w piątek na 10,1-12,5 proc. nominału, zaś seria KAN0321 notowana jest między 10 a 16 proc. Papierami KA10321 nie handlowano, ale dzień wcześniej wyceniano je na 10,6 proc. nominału.

Łączna wartość obligacji Kani to 150,9 mln zł. 

Więcej wiadomości o Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje