czwartek, 29 września 2022

Newsroom

Sąd przyjął układ Brastera z wierzycielami

msd | 26 maja 2022
Przyjęty przez warszawski sąd układ obejmie nieco ponad jedną czwartą wartych 8,8 mln zł obligacji. Resztę spółka ma spłacać na mocy porozumienia z administratorem zastawu i hipoteki.

Warszawski sąd wydał postanowienie, w którym stwierdził przyjęcie układu Brastera z wierzycielami. Na jego mocy spółka ma wykupić warte 2,36 mln zł obligacje serii A w 60 równych ratach. Pozostałe 6,43 mln zł kapitału, które ma pokrycie w zabezpieczeniu, będzie zaś spłacane do maja 2024 r. na mocy porozumienia z administratorem zastawu i hipoteki, o czym Braster informował przed dwoma miesiącami. Środki na ten cel pochodzić miałyby między innymi z pomocy publicznej, o którą spółka ubiega się w Agencji Rozwoju Przemysłu w ramach programu „Polityka nowej szansy”.

Jak przypomniała spółka, wierzycielom przysługuje jeszcze prawo złożenia zażalenia na postanowienie sądu w przedmiocie stwierdzenia przyjęcia układu.

Według ostatniego sprawozdania Braster winien jest właścicielom obligacji serii A 8,79 mln zł plus 1,33 mln zł odsetek. 

Uplasowane w 2016 r. wśród indywidualnych inwestorów papiery telemedycznej spółki warte były początkowo 10,5 mln zł i miały wygasać w 2019 r. Tuż przed terminem spłaty długu Brasterowi udało się przekonać obligatariuszy do wydłużenia terminu wykupu przy jednoczesnym rozłożeniu płatności na raty. Spółka im jednak nie podołała i w kwietniu 2020 r. weszła na drogę przyspieszonego postępowania układowego.

Więcej wiadomości o Braster S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium