piątek, 14 sierpnia 2020

Newsroom

Sąd uchylił zarząd własny Fast Finance

msd | 04 listopada 2019
W ramach toczącego się od stycznia tego roku postępowania układowego windykacyjnej spółce odebrano zarząd własny i jednocześnie ustanowiono zarządcę.

Wraz z uchyleniem Fast Finance zarządu doszło też do odwołania Kamila Hajduka z funkcji nadzorcy sądowego. Na zarządcę spółki wybrano natomiast Lesława Hnata. 

Jak wynika z wcześniejszych informacji, odebranie Fast Finance zarządu własnego zostało pozytywnie zaopiniowane przez niedawno powołaną radę wierzycieli, na czele której stanął fundusz Distressed Assets FIZAN, jeden z obligatariuszy windykacyjnej spółki.

Jedyne obligacje Fast Finance, które znajdują są na Catalyst to seria M (FFI0121) o wartości nominalnej 4,7 mln zł, która akurat wyłączona jest z postępowania układowego. Papiery mają bowiem zostać spłacone z przedmiotu zastawu (pakiety wierzytelności), który administrator przejął jeszcze w grudniu ubiegłego roku. Jak wynika z ostatnich komunikatów, być może administrator niedługo zacznie przekazywać obligatariuszom pierwsze spłaty.

Giełdowy obrót obligacjami FFI0121 pozostaje zawieszony, ponieważ opublikowane w ubiegłym tygodniu zaległe sprawozdania nie zawierają raportu z badania ani przeglądu audytora.

Więcej wiadomości o Fast Finance S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje