środa, 21 lutego 2018

Newsroom

Sąd umorzył postępowanie sanacyjne wobec Polbrandu

msd | 14 czerwca 2017
Spółka nie ma pieniędzy na pokrycie bieżących kosztów postępowania i nowo powstałych zobowiązań.

Komunikat o umorzeniu postępowania pojawił się na stronie spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja, która do czasu uprawomocnienia postanowienia sądu pełni rolę zarządcy. Decyzja warszawskiego sądu zapadła w miniony wtorek.

W ocenie sądu restrukturyzacyjnego umorzenie postępowania było konieczne gdyż dłużnik utracił zdolność do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu. Przyjęcie odmiennego stanowiska groziłoby w ocenie sądu pokrzywdzeniem wierzycieli – podał zarządca.

W niedawnym sprawozdaniu rocznym Polbrand przekonywał, że ma szanse na pozyskanie inwestora ze Szwajcarii. Spółka informowała także o zamiarze pozyskania środków na funkcjonowanie w postępowaniu sanacyjnym od „wieloletniego partnera handlowego”. Optymizmu spółki nie podzielał jednak audytor badający sprawozdanie.

Zarządca od samego początku informował, że dłużnik nie odzyskał zdolności do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania, a dla powodzenia restrukturyzacji niezbędne było wsparcie finansowe podmiotu zewnętrznego. Pomimo prowadzonych przez dłużnika rozmów, wsparcia nie udało się niestety uzyskać – poinformował także zarządca.

Spółce przysługuje zażalenie na postanowienie o umorzeniu sanacji.

Postępowanie sanacyjne wobec Polbrandu zostało otwarte w lutym, ponad sześć miesięcy po złożeniu przez spółkę pierwszego – zawierającego braki formalne – wniosku w tej sprawie.

Spółka ma już na swoim koncie niewykupione obligacje, a w obrocie na Catalyst została ostatnia seria o wartości 1,55 mln zł. Termin jej spłaty przypada w październiku tego roku. Naturalnie w obecnej sytuacji na wykup nie ma szans.

Więcej wiadomości o Polbrand Sp. z o.o.

 • Indeks Default Rate: Firmy nie wykupiły obligacji na rekordowe 194,8 mln zł

  08 stycznia 2018
  Nominał niespłaconych w 2017 r. papierów korporacyjnych na Catalyst, mimo osiągnięcia najwyższego poziomu w historii, wyniósł relatywnie niskie 2,1 proc. wygasającego w tym czasie zadłużenia. To wciąż o ponad połowę mniej od długookresowej średniej dla warszawskiego rynku. Wśród małych emisji poprawa przebiega na tyle wolno, że nadal nie wraca co piąta złotówka.
  czytaj więcej
 • Indeks Default Rate: Obligacyjne problemy łatwiej przewidzieć

  05 października 2017
  Przez ostatni rok notowane na Catalyst firmy nie wykupiły obligacji za 143,7 mln zł, czyli 1,9 proc. wygasającego w tym czasie zadłużenia. Pomimo lipcowego rekordowego defaultu, warszawski rynek korporacyjnego długu pozostaje w dobrej kondycji względem poprzednich lat. Statystyka pozostaje jednak nieubłagana dla najmniejszych emisji.
  czytaj więcej
 • Polbrand przypomina, że nie wykupi obligacji

  26 września 2017
  Wygasające w najbliższy poniedziałek papiery dłużne serii L o wartości 1,55 mln zł nie zostaną wykupione z powodu toczącego się postępowania sanacyjnego.
  czytaj więcej
 • Polbrand nie prowadzi działalności, ale liczy na inwestora

  07 czerwca 2017
  Importer węgla, wobec którego w lutym tego roku otwarto postępowanie sanacyjne, zakończył ubiegły rok z 16,2 mln zł straty netto. Spółka zapowiada przywrócenie działalności operacyjnej, w czym pomóc ma jej pozyskanie zewnętrznego inwestora.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje