niedziela, 22 lipca 2018

Newsroom

Sąd umorzył postępowanie sanacyjne wobec Polbrandu

msd | 14 czerwca 2017
Spółka nie ma pieniędzy na pokrycie bieżących kosztów postępowania i nowo powstałych zobowiązań.

Komunikat o umorzeniu postępowania pojawił się na stronie spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja, która do czasu uprawomocnienia postanowienia sądu pełni rolę zarządcy. Decyzja warszawskiego sądu zapadła w miniony wtorek.

W ocenie sądu restrukturyzacyjnego umorzenie postępowania było konieczne gdyż dłużnik utracił zdolność do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu. Przyjęcie odmiennego stanowiska groziłoby w ocenie sądu pokrzywdzeniem wierzycieli – podał zarządca.

W niedawnym sprawozdaniu rocznym Polbrand przekonywał, że ma szanse na pozyskanie inwestora ze Szwajcarii. Spółka informowała także o zamiarze pozyskania środków na funkcjonowanie w postępowaniu sanacyjnym od „wieloletniego partnera handlowego”. Optymizmu spółki nie podzielał jednak audytor badający sprawozdanie.

Zarządca od samego początku informował, że dłużnik nie odzyskał zdolności do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania, a dla powodzenia restrukturyzacji niezbędne było wsparcie finansowe podmiotu zewnętrznego. Pomimo prowadzonych przez dłużnika rozmów, wsparcia nie udało się niestety uzyskać – poinformował także zarządca.

Spółce przysługuje zażalenie na postanowienie o umorzeniu sanacji.

Postępowanie sanacyjne wobec Polbrandu zostało otwarte w lutym, ponad sześć miesięcy po złożeniu przez spółkę pierwszego – zawierającego braki formalne – wniosku w tej sprawie.

Spółka ma już na swoim koncie niewykupione obligacje, a w obrocie na Catalyst została ostatnia seria o wartości 1,55 mln zł. Termin jej spłaty przypada w październiku tego roku. Naturalnie w obecnej sytuacji na wykup nie ma szans.

Więcej wiadomości o Polbrand Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje