piątek, 18 czerwca 2021

Newsroom

Sąd zawiesił postępowania egzekucyjne wobec ZM Kania

msd | 23 marca 2020
W ramach toczącego się postępowania o ogłoszenie upadłości Zakładów Mięsnych Henryk Kania katowicki sąd zawiesił postępowania egzekucyjne prowadzone przez siedem podmiotów oraz uchylił zajęcie rachunków bankowych spółki.

Zawieszone postępowania egzekucyjne prowadzone były między innymi przez US, ZUS i komornika. Wynikające z nich zajęcia rachunków bankowych spółki zostały natomiast uchylone, wynika z komunikatu opublikowanego przez Mirosława Mozdżenia, zarządcę ZM Kania w postępowaniu o ogłoszenie upadłości.

Tymczasem do sądu wpłynął kolejny wniosek o ogłoszenie upadłości spółki, tym razem od Zakładów Mięsnych Silesia. Wierzyciel Kani chce, aby w ramach upadłości spółki doszło do sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz Cedrobu, który aktualnie dzierżawi majątek bankrutującej firmy.

W lutym zarządca Kani złożył w katowickim sądzie wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży ZCP Kani na rzecz Cedrobu za 100 mln zł netto. Oferta Cedrobu dotyczy aktywów, których wartość księgowa szacowana jest na 430,4 mln zł, w tym 244,1 mln zł to wartości niematerialne i prawne. Ich wartość likwidacyjną oszacowano jednak na 116,5 mln zł (kwota obejmuje też część składników majątkowych wyłączonych z oferty Cedrobu).

W czerwcu ubiegłego roku minął termin spłaty wartych 50 mln zł obligacji Kani, spółka znajdowała się wówczas w postępowaniu restrukturyzacyjnym, które zakończyło się niepowodzeniem. Na Catalyst znajdują się dwie kolejne serie długu Kani (łącznie 100,9 mln zł), lecz obrót nimi pozostaje zawieszony w związku z zaległościami sprawozdawczymi spółki. 

Papiery, których termin spłaty minął, nie były zabezpieczone. Dwie kolejne serie zabezpieczone są poręczeniem osobistym Henryka Kani. Wierzyciele nie robią sobie jednak nadziei na odzyskanie jakichkolwiek pieniędzy. 

Więcej wiadomości o Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje