sobota, 19 września 2020

Newsroom

Santander zawiąże rezerwy na wyroki TSUE

msd | 08 stycznia 2020
Zawiązane rezerwy obciążą wynik bankowej grupy kwotą 357 mln zł w IV kwartale. Sprawa dotyczy walutowych hipotek oraz prowizji od kredytów konsumpcyjnych.

Santander Bank Polska oraz zależny od niego Santander Consumer Bank zawiązały rezerwy na ryzyko związane z walutowymi kredytami hipotecznymi oraz zwrotami części prowizji od spłacanych przedterminowo kredytów konsumpcyjnych. To pokłosie niedawnych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Wartość rezerwy na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych wyniosła w bankowej grupie 173 mln zł, zaś rezerwa na zwrot części prowizji za udzielenie kredytów konsumpcyjnych spłaconych przed terminem to 184 mln zł. Pierwsza z nich obciąży koszty operacyjne IV kwartału, druga – wynik odsetkowy.

Po trzech kwartałach 2019 r. Santander wykazywał 2,44 mld zł skonsolidowanego zysku brutto.

Na Catalyst notowana jest jedna seria podporządkowanych obligacji Santandera o wartości 1 mld zł oraz zwykłe (niepodporządkowane) papiery o wartości 500 mln euro. Płynność pierwszych jest bardzo niska, drugich – zerowa. Nominał papierów to odpowiednio 500 tys. zł i 100 tys. euro.

Więcej wiadomości o Santander Bank Polska S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje