niedziela, 26 września 2021

Newsroom

SBR w Szepietowie ma aprobatę dla dalszego procesu autosanacji

msd | 21 czerwca 2021
Zarząd Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS zatwierdził wewnętrzny plan naprawy Spółdzielczego Banku Rozwoju na lata 2021-2024.

Jak niedawno pisaliśmy, zatwierdzony plan będzie kontynuacją tego, którego bankowi nie udało się w pełni zrealizować w latach 2018-2020. Zakłada on więc odbudowę rentowności, poprawę jakości portfela kredytowego, czy wreszcie poprawę zarządzania.

„Realizacja założeń planu naprawy ma zapewnić poprawę sytuacji ekonomiczno - finansowej SBR Banku i w konsekwencji zwiększyć bezpieczeństwo jego funkcjonowania” – podano w komunikacie.

Na koniec 2020 r. łączny współczynnik kapitałowy SBR Banku wynosił 16,95 proc. wobec 17,72 proc. przyjętych w planie autosanacji. Udział kredytów zagrożonych sięgał zaś 15,62 proc. przy celu ustalonym na 9,52 proc. Należności te miały 33,95 proc. pokrycia w rezerwach celowych, tj. prawie 10 pkt proc. poniżej zaplanowanej wartości. Z dużą nadwyżką bank zrealizowano natomiast poziom wskaźnika płynności (LCR wyniósł 283 proc. wobec założonych 203 proc.).

Na Catalyst znajdują się dwie serie podporządkowanych obligacji banku spółdzielczego z Szepietowa o terminach spłaty w marcu i lipcu 2025 r. W ostatnich transakcjach papiery SBR0325 i SBR0725 wyceniano kolejno na 90 proc. oraz 80,1 proc. nominału.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst