poniedziałek, 06 grudnia 2021

Newsroom

Skromny początek publicznych ofert funduszu Rentier FIZ

msd | 19 lipca 2021
W swojej pierwszej publicznej emisji Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ zebrał niecałe 3,4 mln zł od dziewięciu inwestorów.

Inwestorzy zapisali się na 31,3 tys. certyfikatów inwestycyjnych funduszu o łącznej wartości 3,36 mln zł. 

Dla Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier FIZ była to pierwsza publiczna oferta certyfikatów inwestycyjnych, choć zatwierdzony przez KNF prospekt emisyjny pozwalał mu prowadzić oferty od przełomu marca i kwietnia tego roku (fundusz zrezygnował z trzech kolejnych ofert przewidzianych prospektem).

Na bazie aktualnego prospektu FDK Rentier FIZ ma prawo przeprowadzić jeszcze osiem ofert. Najbliższa z nich powinna ruszyć 27 lipca.

Fundusz każdorazowo oferuje do 2,5 mln nowych certyfikatów, co na ten moment dawałoby około 268 mln zł. To oczywiście wartość na wyrost zważywszy, że na koniec czerwca jego aktywa netto warte były 75 mln zł.

FDK Rentier FIZ to fundusz działający pod szyldem Noble Funds TFI, ale zarządzany przez CVI Dom Maklerski, który specjalizuje się w długu prywatnym. I właśnie tego rodzaju obligacje stanowią większość aktywów funduszu (76 proc.). Stąd średnia ważona rentowność portfela obligacji – wg prezentacji inwestorskiej – wynosić ma 10,1 proc., a średni okres zapadalności całego portfela to około 12 miesięcy.

Według ostatniej wyceny, datowanej na 30 czerwca, FDK Rentier FIZ przyniósł inwestorom 1,97 proc. stopy zwrotu za ostatnie trzy miesiące – wynika z danych Analiz Online. W okresie sześciu i 12 miesięcy fundusz zarobił odpowiednio 2,87 proc. oraz 4,91 proc., a jego trzyletnia stopa zwrotu to 13,12 proc. (uwzględniając dywidendy, które mogą być wypłacane).

FDK Rentier FIZ pobiera od inwestorów do 3 proc. opłaty wstępnej i 2 proc. rocznej opłaty za zarządzanie (statut pozwala na 2,5 proc.). Opłata za wykupienie certyfikatów to wprawdzie do 1 proc., ale Noble Funds TFI miało z niej zrezygnować w odniesieniu do już istniejących certyfikatów i tych, które zostaną wyemitowane na podstawie aktualnego prospektu.

Więcej wiadomości kategorii Emisje