poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Newsroom

Słabsze wyniki grupy KGHM w III kw.

msd | 17 listopada 2022
Przy rosnących przychodach miedziowy koncern zanotował spadek zysku na sprzedaży oraz wyniku EBITDA. Poniesione w tym czasie nakłady inwestycyjne i wypłata dywidendy lekko osłabiły też jego bilans.
Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o KGHM Polska Miedź S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst