poniedziałek, 25 czerwca 2018

Newsroom

Solidny popyt na detaliczne papiery skarbowe

msd | 14 marca 2017
Lutowa sprzedaż oferowanych przez Ministerstwo Finansów obligacji skarbu państwa wyniosła 427,8 mln zł. Znacznie rośnie zainteresowanie indeksowanymi wskaźnikiem inflacji papierami czteroletnimi. Nic nie jest jednak w stanie rozruszać sprzedaży obligacji rodzinnych.

Popyt w lutym okazał się niższy niż miesiąc i rok wcześniej (odpowiednio 12,1 i 31,7 proc. r/r), co sprawia pozory, że wyniki sprzedaży minionego miesiąca były słabe. Dla szerszego kontekstu warto jednak zauważyć, że średnia i mediana miesięcznego popytu dla ubiegłego roku, który był najlepszy od ośmiu lat, wyniosły odpowiednio 386,1 oraz 316,7 mln zł.

Solidną sprzedaż na początku roku wspiera zwykle nowy okres rozliczeniowy dla limitu wpłat na rachunki IKE. Podobnie było i tym razem. Ponad 23 proc. z 427,8 mln zł zainwestowano przez konta emerytalne (33,3 proc. w styczniu i 20,7 proc. przed rokiem). Niski, podobnie jak w styczniu, pozostał natomiast udział transakcji zamiany. Było to tylko 17,8 proc., podczas gdy średnia dla ubiegłego roku była ponad dwukrotnie wyższa.

Luty był kolejnym miesiącem istotnych zmian w strukturze sprzedaży obligacji detalicznych. Wraz ze wzrostem oczekiwań inflacyjnych, a ostatecznie i z jej pierwszymi odczytami, rośnie zainteresowanie papierami ze zmiennym kuponem, którego wysokość zależy od wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. W efekcie spada popyt na stałokuponowe obligacje dwuletnie (44,1 proc. sprzedaży w lutym wobec 76,5 proc. w całym 2016 r.), rośnie zaś sprzedaż papierów czteroletnich. W lutym trafiło na nie 39 proc. zainwestowanych pieniędzy.

Na razie nie widać istotnego wzrostu zainteresowania, także indeksowanych wskaźnikiem inflacji, obligacjami 10-letnimi oraz opartymi o WIBOR papierami trzyletnimi. Wyłącznie w kategoriach ciekawostki niezmiennie mówić natomiast można o sprzedaży 6- i 12-letnich obligacji kierowanych do beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich łączna sprzedaż wyniosła w lutym 0,93 mln zł, a od czasu uruchomienia oferty (w październiku ub.r.) nabywców znalazły papiery warte łącznie 5,15 mln zł.

 

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje