wtorek, 18 czerwca 2024

Newsroom

Spółek zależnych EuCO nie stać na upadłość

msd | 07 lipca 2023
Legnicki sąd oddalił wnioski o ogłoszenie upadłości sześciu kontrolowanych przez EuCO spółek, wśród których znajdują się także poręczyciele obligacji.

Według uzasadnienia sądu, majątek każdej z sześciu spółek nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. Wśród tych podmiotów znajdują się między innymi EuCO Vipcar, EuCO Cesje, EuCO Finanse, czy Centrum Dochodzenia Roszczeń, które są poręczycielami niewykupionych przez EuCO obligacji o wartości. 

Termin spłaty obligacji EUC0423 minął trzy miesiące temu, ale EuCO przestało je obsługiwać jeszcze w październiku ubiegłego roku, chwilę później składając wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego.

W marcu tego roku sąd zatwierdził plan restrukturyzacyjny EuCO. Spółka nadal jednak nie upubliczniła ewentualnych propozycji układowych dla wierzycieli, w tym obligatariuszy.

Obok szeregu poręczeń od spółek zależnych, obligacje EUC0423 zabezpieczone były też zastawem na akcjach EuCO, wierzytelnościach, rachunkach bankowych oraz akcjach i udziałach w podmiotach zależnych. Najwięcej o tych zabezpieczeniach mówi jednak fakt, że na niedługo przed defaultem papiery EuCO wyceniane były w okolicach 20-25 proc. wartości nominalnej.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium