środa, 29 maja 2024

Newsroom

Columbus Energy porozumiał się z obligatariuszami

msd | 30 maja 2022
Wierzyciele przymkną oko na wysokość wskaźnika dług netto/EBITDA, ale w zamian Columbus daje zabezpieczenie i w poniedziałek musi spłacić połowę wartych 60 mln zł papierów. Pozostałą część ma wykupić jeszcze w tym roku.

W ramach porozumień zawartych z właścicielami obligacji CLC0724 Columbus Energy zobowiązał się zabezpieczyć dług zastawem na udziałach w spółkach projektowych, zastawem na zbiorze projektów, a także oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. Ponadto spółka musi 30 maja (dziś) spłacić 30 mln zł kapitału. Zgodnie ze zmienionym warunkami emisji, pozostałe 30 mln zł zobowiązała się wykupić do 30 września tego roku. 

W zamian zabezpieczenie długu i zmianę harmonogramu jego spłaty wierzyciele Columbusa zgodzili się odstąpić od badania jednostkowego wskaźnika dług netto/EBITDA według stanu z końca grudnia ubiegłego roku oraz 30 czerwca tego roku. Wstępnie, według raportu za IV kwartał, w grudniu wynosił on ponad 39x przy pierwotnym obligacyjnym limicie na poziomie 3,5x. Faktyczna jego wartość zostałaby jednak ustalona na podstawie zaudytowanego raportu rocznego, którego publikacja ma nastąpić dopiero jutro, 31 maja. 

Na rynku pierwotnym warte 60 mln zł papiery CLC0724 objęło trzech inwestorów. W ramach obrotu giełdowego jeszcze nigdy nie zawarto nimi żadnych transakcji (obecnie obligacje pozostają zawieszone z powodu przedterminowego wykupu części kapitału).

W osobnych komunikatach Columbus Energy poinformował o zawarciu z jednym z akcjonariuszy pożyczki wartej 34 mln zł, której celem ma być finansowanie inwestycji w projekty farm fotowoltaicznych. Ponadto, spółka przekazała też wiadomość o przedłużeniu z 27 maja do 30 czerwca okresu ważności dokumentu term-sheet z amerykańskim funduszem, który miałby zainwestować w Columbusa do 200 mln zł (przy cenie akcji nie mniejszej niż 23 zł za sztukę, gdzie na NewConnect walory spółki notowane są poniżej 8,5 zł).

Więcej wiadomości o Columbus Energy S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst