czwartek, 21 lutego 2019

Newsroom

Spółka zależna Murapolu uplasowała nowe obligacje

msd | 09 lipca 2018
Partner, który należy do kontrolowanego przez dewelopera Abadon Real Estate, wyemitował papiery dłużne o wartości nominalnej 40 mln zł. Jednocześnie Abadon RE dokonał przedterminowego wykupu swoich obligacji na 15 mln zł.

Wyemitowane przez Partnera papiery serii B mają trzyletni okres spłaty i stały kupon, którego wysokości nie ujawniono. Papiery uplasowano z 2-proc. dyskontem względem wartości nominalnej, stąd realne wpływy dla spółki to 39,2 mln zł brutto. Obligacje zostaną zabezpieczone trzema siódemkami, poręczeniem do 72 mln zł udzielonym przez Murapol oraz hipoteką, także do 72 mln zł. Obligatariusze będą mieli jednak możliwość odmowy zaakceptowania zabezpieczenia, wówczas Partner będzie musiał dokonać przedterminowego wykupu długu 21 grudnia tego roku.

Emisję przeprowadzono niewiele ponad tydzień po przedterminowym wykupie obligacji serii A, także wartych 40 mln zł. Pod koniec czerwca Partner w wyniku realizacji przez inwestora opcji put musiał wykupić trzyletnie papiery po niecałych sześciu miesiącach od ich przydziału.

W osobnym komunikacie kontrolowany przez Murapol Abadon Real Estate, czyli bezpośredni właściciel Partnera, poinformował o przedterminowym wykupie papierów dłużnych o wartości nominalnej 15 mln zł. Trzyletnie obligacje zostały wykupione po roku od emisji na żądanie obligatariuszy. Spółka zaznacza jednak, że nie doszło do naruszenia warunków emisji, a wcześniejsza spłata była wynikiem przysługujących inwestorom uprawnień. Innymi słowy, Abadon RE umieścił w warunkach emisji opcję put, o której istnieniu nie informowano. Podobnie postąpiono też z papierami serii A Partnera.

Na Catalyst znajduje się pięć serii obligacji Murapolu z terminami spłaty od października tego roku (22,5 mln zł) do marca 2020 r. Najkrótsze z nich wyceniane są na 95 proc. nominału, co przy krótkim okresie do wykupu przekłada się na 25 proc. rentowności brutto. Najdłuższa seria notowana jest zaś przy 28,9 proc. rentowności.

Więcej wiadomości o Murapol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje