poniedziałek, 23 września 2019

Newsroom

Statima chce postępowania restrukturyzacyjnego

msd | 16 maja 2019
Windykacyjna spółka, która zalega z wykupem dwóch serii obligacji, złożyła wniosek o otwarcie postępowania układowego.

Restrukturyzacyjny wniosek został złożony do katowickiego sądu w środę. Zamiar otwarcia postępowania układowego spółka tłumaczy chęcią ochrony, samej siebie, jak i wierzycieli.

W opinii zarządu złożenie wniosku jest celowe ze względu na ochronę praw i interesów wierzycieli spółki, pracowników spółki oraz spółki. Zarząd spółki podejmuje czynności prawne i faktyczne, które mają na celu odzyskanie stabilizacji i płynności finansowej spółki – podała Statima.

Jak podano, spółka wciąż zamierza podejmować „działania mające na celu pozyskanie finansowania”. O zamiarze pozyskaniu inwestora, najpierw zagranicznego, później krajowego, Statima informuje nieprzerwanie od stycznia, gdy nie wykupiła pierwszej serii obligacji. 

Wartość niespłaconych w styczniu papierów serii A to 1,66 mln zł. W kwietniu spółka nie spłaciła także serii B, tym razem na 3,53 mln zł. Trzy kolejne emisje, których wykup przypada w IV kwartale tego roku, warte są natomiast łącznie 3,75 mln zł. 

Statima nie informuje o proponowanych warunkach układu. Co do zasady, spółka powinna umieścić je już w samym wniosku o otwarcie restrukturyzacji.

Niewykupione papiery serii A i B zabezpieczone są na zbiorze wierzytelności. Dodatkowo druga z emisji zabezpieczona jest też trzema siódemkami. Zabezpieczenie obligacji na mieniu dłużnika oznacza, że teoretycznie dług ten nie powinien wchodzić do układu bez zgody wierzycieli. 

Jedna z trzech wygasających w tym roku serii obligacji – STA1219 – obecna jest na Catalyst. Dotychczas nią nie handlowano.

Więcej wiadomości o Statima S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje