czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

TDJ Estate pracuje nad refinansowaniem obligacji

msd | 26 września 2023
Inwestycyjno-deweloperska spółka z grupy TDJ chce uplasować nowe papiery dłużne. I jeśli to zrobi, będzie też chciała przedterminowo wykupić w całości wartą 115 mln zł serię TDJ0624.

Do emisji nowego długu przez Invest TDJ Estate miałoby dojść w IV kwartale tego roku, o ile warunki rynkowe okażą się wystarczająco korzystne. Zgodnie z intencją spółki, będą to zmiennokuponowe zabezpieczone hipotecznie obligacje z okresem spłaty do trzech lat. 

Sama emisja zostałaby zaś przeprowadzona w ramach programu do 200 mln zł, z którego Invest TDJ Estate wykorzystało 115 mln zł, gdy w grudniu 2021 r. uplasowało 2,5-letni dług z 3,5 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M. Papiery te wygasać więc będą w czerwcu przyszłego roku, ale spółka nie zamierza czekać do samego końca na ich wykup.

„Emitent w przypadku podjęcia decyzji o emisji obligacji zamierza skorzystać z prawa do przedterminowego całkowitego wykupu obligacji serii A (TDJ0624 – red.)” – podano w komunikacie.

Po raz ostatni papierami TDJ0624 handlowano dwa tygodnie i wyceniano je wówczas na 101,5 proc. nominału. We wtorek rano kwotowane są one natomiast na 100,5/102,0 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o Invest TDJ Estate Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje