czwartek, 15 kwietnia 2021

Newsroom

Upadłość ZM Henryk Kania stała się prawomocna

msd | 14 października 2020
Czerwcowe postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości wobec Zakładów Mięsnych Henryk Kania stało się prawomocne w miniony poniedziałek, wynika z komunikatu syndyka spółki.

Postanowienie sądu, które nabrało prawomocności, dotyczy zarówno ogłoszenia upadłości spółki, jak i zatwierdzenia warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa dłużnika na rzecz Cedrobu za cenę 100 mln zł netto. Przy czym z transakcji tej wyłączone są zobowiązania Kani.

Postępowanie upadłościowe spółki toczyło się z wniosku trzech wierzycieli oraz jej samej. W grudniu 2019 r., po umorzeniu trwającego sześć miesięcy postępowania restrukturyzacyjnego, wniosek o ogłoszenie upadłości złożył bowiem ówczesny zarządca Kani.

Na koniec czerwca tego roku ZM Henryk Kania miały ledwie 120,5 mln zł aktywów i aż 851 mln zł zobowiązań, co dla niezabezpieczonych wierzycieli, w tym obligatariuszy, oznacza praktycznie brak możliwości odzyskania choćby złotówki.

W czerwcu 2019 r. ZM Hneryk Kania nie wykupiły niezabezpieczonych obligacji na 50 mln zł. Na Catalyst pozostają dwie kolejne serie długu spółki o łącznej wartości 100,9 mln zł. To wprawdzie papiery zabezpieczone, ale poręczeniem Henryka Kani, który według doniesień medialnych nie ma w Polsce żadnego majątku i jest ścigany listem gończym. 

Więcej wiadomości o Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje