wtorek, 22 września 2020

Newsroom

Vantage Development naruszyło warunki emisji obligacji na 125 mln zł

msd | 13 stycznia 2020
Zgodnie z naszymi przewidywaniami, w wyniku zmian właścicielskich deweloper naruszył warunki czterech notowanych na Catalyst serii papierów dłużnych, co daje obligatariuszom prawo do postawienia długu w stan wymagalności przez 30 najbliższych dni.

Po rozliczeniu wezwania wszystkie akcje Vatnage Development przeszły na spółkę zależną niemieckiego dewelopera TAG Immoblien. Tym samym doszło do naruszenia jednego z kowenantów mówiących o utracie kontroli nad wrocławską spółką przez Grzegorza Dzika oraz Józefa Biegaja. O tym, że tak się prawdopodobnie stanie pisaliśmy na łamach Obligacje.pl kilkukrotnie w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.

Naruszenie kowenantu dotyczy czterech serii obligacji, na Catalyst notowanych pod trzema nazwami – VTG0520, VTG0521 oraz VTG0721. Ich łączna wartość to 125 mln zł, z czego większość znajduje się w portfelach inwestorów instytucjonalnych.

W poniedziałkowych komunikatach spółka potwierdziła, że obligatariuszom przysługuje prawo do żądania przedterminowego wykupu długu. Inwestorzy mają 30 dni na skorzystanie ze swojego prawa. Deweloper zobowiązuje się natomiast do wykupu papierów w ciągu 30 dni od momentu złożenia żądań wcześniejszej spłaty.

Papiery VTG0520, VTG0521 oraz VTG0721 wyceniane są na Catalyst w okolicach nominału. 

Na GPW notowana jest jeszcze jedna seria obligacji wrocławskiego dewelopera. To papiery VTG1022 na 45,4 mln zł, które mimo zmian właścicielskich nie będą mogły zostać postawione w stan wymagalności. Podobnie jak w przypadku trzech starszych serii, inwestorom przysługiwać będzie natomiast wyższe oprocentowanie – wycofanie akcje Vantage Development z obrotu na GPW wymaga bowiem podniesienia poziomu marży na wszystkich papierach. 

Obligacjami VTG1022 po raz ostatni handlowano 3 stycznia po 101,98 proc. nominału.  

Więcej wiadomości o Vantage Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje