sobota, 22 września 2018

Newsroom

Vantage Development zapowiada emisję obligacji

msd | 07 listopada 2017
Wrocławski deweloper chce pozyskać do 60 mln zł z prywatnej oferty. Będą to niezabezpieczone papiery o maksymalnie 3,5-letnim okresie spłaty.

Spółka nie informuje o wysokości kuponu. W dwóch ostatnich emisjach 3,5-letnich papierów, z końca ubiegłego roku, oferowała WIBOR 3M plus 4,15 pkt proc. Ostatnio jednak, decyzją zgromadzenia obligatariuszy, wysokość marży podniesiono do 4,4 pkt proc., czego dowiedzieć się można z protokołu zamieszczonego na stronie emitenta. Ponadto, marża ta może wzrosnąć do 5,15 pkt proc. (poprzednio 4,9 pkt proc.), gdy akcje Vantage Development zostaną wykluczone z obrotu na GPW. I tak się zapewne niedługo stanie, bo dotychczasowi akcjonariusze spółki przeprowadzili przymusowy wykup. 

Na Catalyst notowane są cztery serie obligacji Vantage Development, a najdłuższe z nich, to wspomniane wyżej dwie emisje zasymilowane pod wspólnym kodem VTG0520. Dotychczas nimi jeszcze nie handlowano.

We wtorek do godz. 14 handlowano natomiast serią VTG0120. Po spadku o 4 p.b. papiery te wyceniane są na 101,15 proc., co daje 5,39 proc. rentowności. 

Więcej wiadomości o Vantage Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje