sobota, 25 listopada 2017

Newsroom

Vantage Development zapowiada emisję obligacji

msd | 07 listopada 2017
Wrocławski deweloper chce pozyskać do 60 mln zł z prywatnej oferty. Będą to niezabezpieczone papiery o maksymalnie 3,5-letnim okresie spłaty.

Spółka nie informuje o wysokości kuponu. W dwóch ostatnich emisjach 3,5-letnich papierów, z końca ubiegłego roku, oferowała WIBOR 3M plus 4,15 pkt proc. Ostatnio jednak, decyzją zgromadzenia obligatariuszy, wysokość marży podniesiono do 4,4 pkt proc., czego dowiedzieć się można z protokołu zamieszczonego na stronie emitenta. Ponadto, marża ta może wzrosnąć do 5,15 pkt proc. (poprzednio 4,9 pkt proc.), gdy akcje Vantage Development zostaną wykluczone z obrotu na GPW. I tak się zapewne niedługo stanie, bo dotychczasowi akcjonariusze spółki przeprowadzili przymusowy wykup. 

Na Catalyst notowane są cztery serie obligacji Vantage Development, a najdłuższe z nich, to wspomniane wyżej dwie emisje zasymilowane pod wspólnym kodem VTG0520. Dotychczas nimi jeszcze nie handlowano.

We wtorek do godz. 14 handlowano natomiast serią VTG0120. Po spadku o 4 p.b. papiery te wyceniane są na 101,15 proc., co daje 5,39 proc. rentowności. 

Więcej wiadomości o Vantage Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

 • KNF zatwierdziła prospekt Kredyt Inkaso

  24 listopada 2017
  Windykator ma 12 miesięcy na przeprowadzenie publicznych emisji obligacji o wartości do 300 mln zł.
  czytaj więcej
 • Brewe Leasing zwiększy ilość i wartość udzielanych leasingów

  22 listopada 2017
  Właśnie zakończyła się pierwsza publiczna oferta obligacji serii Profit B spółki Brewe Leasing sp. z o.o. W jej wyniku spółka pozyskała 245 tys. zł, przy kosztach pozyskania lekko przekraczających 20 tys. zł. Środki zostaną przeznaczone na bieżącą działalność, w tym zwiększenie ilości i wartości udzielanych leasingów czyli finansowania zakupu środków trwałych oraz wyposażenia.
  czytaj więcej
 • Intentio wyemituje obligacje

  06 listopada 2017
  Wrocławska spółka, która rozpoczyna działalność w obszarze zarządzania wierzytelnościami, zamierza w tym kwartale przeprowadzić niepubliczną ofertę obligacji na sfinansowanie inwestycji w pakiety niespłaconych długów.
  czytaj więcej
 • MCI Capital ma program publicznych emisji obligacji

  06 listopada 2017
  Wartość programu to 150 mln zł. Nim dojdzie do pierwszej oferty konieczne będzie zatwierdzenie prospektu przez KNF. Na razie publicznej emisje obligacji prowadzić może natomiast MCI.PrivateVentures FIZ, fundusz w którym MCI Capital jest głównym inwestorem.
  czytaj więcej

Emisje