niedziela, 14 kwietnia 2024

Newsroom

Victoria Dom najmniej zlewarowana od trzech lat

msd | 16 lutego 2024
Deweloper zamknął ubiegły rok z 273,7 mln zł długu netto, a wypracowane zyski pozwoliły mu na zwiększenie kapitałów własnych do 549,8 mln zł, wynika ze wstępnych informacji.

Według niezaudytowanych jeszcze danych, przekazane w ubiegłym roku mieszkania pozwoliły Victorii Dom wzrost przychodów o 73 proc. r/r do 933 mln zł, z czego grupa osiągnęła 327,7 mln zł zysku brutto ze sprzedaży (+87 proc. r/r). Tym samym, marża deweloperska Victorii wzrosła do 35,1 proc. z 32,4 proc. rok wcześniej. 

Na poziomie wyniku netto grupa przeszło podwoiła zyski, notując 180,8 mln zł wobec 75,2 mln zł przed rokiem. 

Na koniec grudnia, gdy Victoria była tuż po uplasowaniu obligacji o wartości 100 mln zł, jej zadłużenie finansowe wzrosło do 522,4 mln zł. Istotnie wyższy był też jednak stan gotówki (248,6 mln zł), przez co dług netto dewelopera znajdował się na poziomie 273,7 mln zł wobec 266,6 mln zł pół roku wcześniej i 316,1 mln zł przed rokiem. W relacji do – istotnie wyższych – kapitałów własnych wynosił więc on 0,5x wobec odpowiednio 0,64x i 0,81x, a także 0,94x półtora roku wcześniej, gdy wysoki poziom zlewarowania wymagał od Victorii czasowego podniesienia obligacyjnych kuponów. 

Przy zasadniczo niezmienionym poziomie zobowiązań finansowych netto, ale z wysokimi zyskami z zakończonych projektów, deweloper uporał się więc z problemem nadmiernie wysokiego wskaźnika zadłużenia na tyle, że na koniec grudnia przyjmował on najniższą wartość od trzech lat.

Pełne zaudytowane sprawozdanie finansowe za ubiegły rok Victoria Dom zobowiązała się opublikować 14 maja.

Według prognoz z grudnia, które sporządzono na potrzeby wypełnienia nowych obowiązków informacyjnych, na koniec tego roku deweloper ma mieć około 535 mln zł zadłużenia finansowego. Oznaczałoby to relatywnie nieduży jego wzrost (ok. 2,5 proc.), nie przesądzając jednak o wartości – nieobjętego prognozami – długu netto.

Na Catalyst notowanych jest siedem z dziewięciu serii obligacji Victorii Dom, w tym jedna z wykupem w bieżącym roku (28,7 mln zł w czerwcu). Pochodzące z niedawnej publicznej emisji o wartości 100 mln zł papiery VID1226 (5,95 pkt proc. ponad WIBOR 6M) wyceniane są w piątek na 102,45 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Victoria Dom S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst