czwartek, 06 sierpnia 2020

Newsroom

Victoria Dom też wykupi obligacje przed terminem

msd | 09 września 2019
Warszawski deweloper spłaci przed czasem papiery o wartości nominalnej 8,3 mln zł, które pierwotnie miały wygasać w czerwcu 2021 r.

Przedterminowy wykup obejmie papiery serii G i H, na Catalyst notowane pod wspólnym kodem VID0621

Dzień wcześniejszego wykupu wyznaczono na 9 grudnia. Oprócz nominału i należnych odsetek obligatariusze otrzymają też 0,25 proc. premii za przedterminową spłatę. 

Pierwotnie papiery VID0621 warte były 15 mln zł, ale przy okazji ostatnich emisji spółka dokonała ich częściowego refinansowania (6,39 mln zł w czerwcu i 0,33 mln zł w sierpniu br.).

W ostatniej transakcji, z ubiegłego piątku, papiery VID0621 wyceniane były na 100,5 proc. nominału.

Na Catalyst notowane są także dwie inne serie długu Victorii Dom, w tym jedna krótsza, pochodząca z oferty publicznej VID0221, która wyceniana jest na 100,4 proc. nominału (5,51 proc. rentowności brutto).

Więcej wiadomości o Victoria Dom S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje