piątek, 15 listopada 2019

Newsroom

Victoria Dom też wykupi obligacje przed terminem

msd | 09 września 2019
Warszawski deweloper spłaci przed czasem papiery o wartości nominalnej 8,3 mln zł, które pierwotnie miały wygasać w czerwcu 2021 r.

Przedterminowy wykup obejmie papiery serii G i H, na Catalyst notowane pod wspólnym kodem VID0621

Dzień wcześniejszego wykupu wyznaczono na 9 grudnia. Oprócz nominału i należnych odsetek obligatariusze otrzymają też 0,25 proc. premii za przedterminową spłatę. 

Pierwotnie papiery VID0621 warte były 15 mln zł, ale przy okazji ostatnich emisji spółka dokonała ich częściowego refinansowania (6,39 mln zł w czerwcu i 0,33 mln zł w sierpniu br.).

W ostatniej transakcji, z ubiegłego piątku, papiery VID0621 wyceniane były na 100,5 proc. nominału.

Na Catalyst notowane są także dwie inne serie długu Victorii Dom, w tym jedna krótsza, pochodząca z oferty publicznej VID0221, która wyceniana jest na 100,4 proc. nominału (5,51 proc. rentowności brutto).

Więcej wiadomości o Victoria Dom S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Stabilny bilans P.A. Nova

  15 listopada 2019
  W kwietniu zapadają obligacje P.A. Nova warte 20 mln zł. Deweloper i właściciel obiektów handlowych może już myśleć o refinansowanie papierów, choć nie będzie do tego zmuszony.
  czytaj więcej
 • Wzrost zadłużenia JHM Development

  14 listopada 2019
  Dług netto w relacji do kapitału własnego wspiął się do najwyższego poziomu od początku 2017 r., ale wciąż znajduje się w bezpiecznej odległości od określonej w warunkach emisji.
  czytaj więcej
 • Niższe zadłużenie GTC

  14 listopada 2019
  Wzrost relacji dług netto / kapitały własne na koniec I kwartału i I półrocza okazał się chwilowy, a na koniec września wskaźnik wrócił w pobliże dawnych rejonów.
  czytaj więcej
 • Rekordowa gotówka w Develii

  14 listopada 2019
  Deweloper na koniec września wykazywał 622,3 mln zł środków pieniężnych. Takiej góry pieniędzy jeszcze nie miał. Do rekordowo niskich poziomów spadły wskaźniki zadłużenia, wzrosły zaś płynnościowe.
  czytaj więcej

Emisje