niedziela, 03 grudnia 2023

Newsroom

Victoria Dom uplasowała obligacje warte 100 mln zł

msd | 26 września 2023
W najbliższą środę deweloper przydzieli inwestorom dwie serie zmiennokuponowych obligacji, dla których udało mu się obniżyć wysokość marży w stosunku do poprzednich tegorocznych emisji.

W obu przypadkach za trzyletnie niezabezpieczone papiery Victoria Dom zobowiązała się płacić WIBOR 6M plus 6,3 pkt proc. marży. I jest to odpowiednio o 0,2 pkt proc. mniej niż w emisji z czerwca oraz 0,7 pkt proc. mniej niż w marcu (w obu tych emisjach wyjściowa marża była podniesiona jeszcze o 0,5 pkt proc. z powodu ówczesnej wysokości wskaźnika zadłużenia).

Warte 70 mln zł papiery dewelopera trafią do 47 inwestorów, a seria na 30 mln zł znajdzie się u 67 dotychczasowych obligatariuszy Victorii, bo to tylko do nich adresowana była mniejsza z emisji (prowadzenie równolegle dwóch różnych subskrypcji prawdopodobnie miało charakter czysto techniczny, a docelowo obie serie będą miały wspólny numer ISIN i kod notowań w giełdowym obrocie).

Jak na razie alokacja papierów miała charakter wstępny, a ich ostateczny przydział przewidziano na najbliższą środę, 27 września.

Zgodnie z deklaracją Victorii, do 100 proc. wpływów z obu emisji trafić może na refinansowanie starszych papierów spółki. Ewentualna pozostała kwota zasili natomiast kapitał obrotowy dewelopera. W najbliższym czasie prawdopodobnie należy więc oczekiwać ze strony dewelopera komunikatu o nabyciu części własnego długu (jak na razie, Victoria nie poinformowała jeszcze o nowych emisjach). 

Na Catalyst notowanych jest sześć z 10 serii obligacji Victorii Dom. Za miesiąc spółka musi spłacić papiery VID1023 o wartości 32,9 mln zł, natomiast w grudniu czeka ją wykup nienotowanej serii za 3,8 mln zł. 

Pochodzące z ostatnich emisji papiery VID0326 oraz VID0626 (kolejno 7,0 i 6,5 pkt proc. marży od nowych okresów odsetkowych) kwotowane są przez sprzedających na 102,94 oraz 103,49 proc. 

Więcej wiadomości o Victoria Dom S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje