wtorek, 22 maja 2018

Newsroom

Victoria Dom zamknęła jedną z dwóch ofert prywatnych

msd | 12 czerwca 2017
W wartej 10 mln zł emisji konieczna była 17-proc. redukcja zapisów. Wysoki popyt miał się przyczynić do uruchomienia kolejnej oferty, ale jej wyniki nie są jeszcze publicznie znane.

W pierwszej z dwóch emisji zapisy złożyło 72 inwestorów, z czego 57 otrzymało przydział. Pozostali prawdopodobnie będą mogli liczyć na udział w kolejnej ofercie, tym razem wartej 5 mln zł.

Warunki obu emisji nie zostały upublicznione, poza tym, że dług nie będzie zabezpieczony, a jego okres spłaty sięgnie do czterech lat. W styczniowej publicznej ofercie memorandowej deweloper oferował 4,25 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M, właśnie za czteroletnie niezabezpieczone papiery. Z wartej do 10,5 mln zł oferty spółka pozyskała wówczas 6,1 mln zł.

Od marca Victoria Dom może też plasować obligacje w trybie oferty publicznej na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF. Do pierwszej oferty w ramach programu wartego 50 mln zł miało dojść w II kwartale, lecz termin ten może ulec przesunięciu, o czym – jak się dowidzieliśmy – decydować mają względy formalne. Spółka musiała bowiem zaktualizować prospekt o nowsze dane finansowe. Aneks do prospektu uwzględniający sprawozdanie za 2016 r. sporządzono 17 maja – wynika z informacji zawartych na stronie oferującego. Dzień wcześniej rozpoczęły się zapisy w zakończonej właśnie ofercie prywatnej.

Notowane na Catalyst obligacje VID0221 ze styczniowej emisji wyceniane są na 100,25 proc. nominału, co daje 5,84 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Victoria Dom S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje