niedziela, 29 listopada 2020

Newsroom

Vivid Games nie spłacił obligacji

msd | 05 maja 2020
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, producent gier nie spłacił we wtorek wartych 10,5 mln zł papierów dłużnych serii A.

Spółka przekazała inwestorom wyłącznie należne odsetki za ostatni okres odsetkowy. Kapitał wynikający z obligacji zamierza natomiast spłacić w toku postępowania restrukturyzacyjnego.

Tydzień temu Vivid Games złożył w sądzie wniosek o otwarcie postępowania układowego z układem częściowym, obejmującym tylko wierzytelności wynikające właśnie z wartych 10,5 mln zł obligacji. W ramach postępowania restrukturyzacyjnego spółka chce spłacić papiery w 12 równych kwartalnych ratach. Producent gier już wcześniej proponował takie zasady spłaty, lecz na kwietniowe zgromadzenie obligatariuszy, które miało zdecydować o zmianie warunków wykupu, nie zarejestrowała się wystarczająca liczba wierzycieli (nie osiągnięto kworum na poziomie 50 proc. wartości długu).

Na razie postępowanie restrukturyzacyjne bydgoskiego studia nie zostało jeszcze otwarte. 

Niespłacone w terminie obligacje zabezpieczone są zastawem na prawach do gry mobilnej, wekslem in blanco oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.

Tuż przed wycofaniem z obrotu na GPW papiery VVD0520 notowane były po 97,7 proc., mimo że już wtedy ich los był przesądzony.

Więcej wiadomości o Vivid Games S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje