poniedziałek, 26 lipca 2021

Newsroom

Vivid Games wypłaci w najbliższych dniach pierwszą ratę układową

msd | 23 grudnia 2020
Układ zakładający spłatę wartych 10,5 mln zł obligacji w ratach stał się prawomocny. Spółka zapowiada, że pierwsze pieniądze na rachunki wierzycieli trafią do 4 stycznia.

Stwierdzenie prawomocności zawartego z obligatariuszami układu otwiera drogę do ratalnej spłaty obligacji, których termin wykupu minął w maju tego roku. Warte 10,5 mln zł papiery producent gier zobowiązany jest spłacić w 12 równych kwartalnych ratach. Pierwsza z nich ma trafić do obligatariuszy najpóźniej 4 stycznia.

Vivid Games ma także płacić inwestorom kuponu odsetkowe, ustalane według dotychczasowej formuły (WIBOR 6M plus 6 pkt proc.). Ponadto spółka zobowiązana jest do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie, naliczonych od dnia wykupu do dnia poprzedzejącego dzień uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzenie układu. 

Niezależnie od ustalonego z wierzycielami harmonogramu, spółka będzie też mogła spłacić wcześniej część lub całość zobowiązań wobec obligatariuszy.

Uprawomocnienie układu formalnie kończy otwarte w maju przyspieszone postępowanie układowe.

Warte 10,5 mln zł obligacje Vivid Games pochodzą z przeprowadzonej w 2017 r. memorandowej emisji publicznej. Tuż przed wycofaniem obligacji z obrotu na GPW, gdy brak ich terminowej spłaty był już przesądzony, obligacje wyceniano nieco poniżej 98 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Vivid Games S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje