poniedziałek, 23 maja 2022

Newsroom

Voxel chce wypłacić 31,5 mln zł dywidendy

msd | 10 maja 2022
Rekomendowana przez zarząd dywidenda stanowi 44 proc. ubiegłorocznego skonsolidowanego zysku netto wobec obligacyjnego limitu ustalonego na 50 proc.

Zarząd Voxela rekomenduje walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłatę 3 zł na akcję, co oznacza około 8,6 proc. stopy dywidendy. Łącznie do inwestorów 14 lipca trafić może 31,5 mln zł.

Na proponowane przez zarząd Voxela 31,5 mln zł dywidendy składać się ma 24,3 mln zł z 34,9 mln zł zeszłorocznego jednostkowego zysku netto, a także 7,2 mln zł z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych. Łącznie rekomendowana dywidenda stanowiłaby zatem 44 proc. ubiegłorocznego skonsolidowanego zysku netto (71,7 mln zł) przy limicie ustalonym w warunkach emisji obligacji na 50 proc. 

„Rekomendacja co do wypłaty oraz wysokości dywidendy uwzględnia aktualną sytuację finansową oraz dalszą realizację strategii, planów i perspektyw rozwoju grupy kapitałowej emitenta, w tym w zakresie planowanych inwestycji oraz jest zgodna z ogłoszoną przez zarząd spółki polityką dywidendową (…)” – wyjaśniono w komunikacie Voxela.

Na koniec ubiegłego roku grupa Voxela miała 54,1 mln zł gotówki, która pokrywała 55 proc. jej krótkoterminowych zobowiązań. Dług netto podliczono zaś na 112,7 mln zł i stanowił on równowartość 0,8x rocznego zysku EBITDA.

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji Voxela na 5 mln zł i 50 mln zł. Znacznie większa seria VOX0625 (3,1 pkt proc. marży) wyceniana jest na 100,24 proc. wartości nominalnej.

Więcej wiadomości o Voxel S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst