czwartek, 17 stycznia 2019

Newsroom

W emisji Orlenu wzięło udział 689 inwestorów

msd | 10 maja 2018
Podczas skróconej do dwóch dni publicznej oferty obligacji o wartości 200 mln zł inwestorzy złożyli zapisy na kwotę 272,08 mln zł.

Zlecenia nabycia papierów Orlenu na rynku pierwotnym złożyło 689 inwestorów, co oznacza przeciętną wartość zapisu na poziomie 394,9 tys. zł, czyli o ponad 30 tys. zł więcej niż w dwóch poprzednich publicznych ofertach obligacji paliwowego koncernu, które i tak charakteryzowały się zdecydowanie ponadprzeciętną wartością pojedynczych zapisów.

Tym razem relatywnie niska była natomiast liczba inwestorów. Dla porównania, w dwóch poprzednich ofertach, z września i grudnia ubiegłego roku, było to odpowiednio 1188 oraz 876 osób.

Warta 200 mln zł oferta Orlenu była zaplanowana maksymalnie na 15 dni, od 7 do 21 maja, jednak już pierwszego dnia zgłoszony popyt wyczerpał dostępną pulę obligacji. Zapisy przyjmowano natomiast przez dwa dni. Ostatecznie każdy z inwestorów składających zlecenie nabycia papierów serii C otrzymał przydział, lecz konieczna była redukcja – średnio na poziomie 26,5 proc.

Uplasowane przez PKN Orlen obligacje mają czteroletni okres spłaty i są oprocentowane na WIBOR 6M plus 1,2 pkt proc. marży. To warunki wyraźnie lepsze niż w poprzedniej emisji z grudnia ubiegłego roku, gdy spółka oferowała pięcioletni dług przy 1 pkt proc. marży.

Obligacje serii C przydzielono w ramach programu publicznych emisji o wartości 1 mld zł. Dotychczas Orlen pozyskał z niego 600 mln zł. Na uplasowanie pozostałych 400 mln zł paliwowy koncern ma czas do 19 lipca, wtedy bowiem wygasa ważność prospektu.

Na Catalyst notowane są cztery serie obligacji Orlenu, w tym dwie serie z obecnego programu emisji. Rynek wycenia papiery PKN0921 i PKN1222 odpowiednio z 2,53 oraz 2,54 proc. rentowności brutto, co odpowiada 0,76 oraz 0,79 pkt proc. realnej marży.

Więcej wiadomości o PKN Orlen S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje