środa, 20 czerwca 2018

Newsroom

W ofercie GPW inwestorzy złożyli zapisy na 164 mln zł

msd | 05 stycznia 2017
Oferowana pula w wysokości 60 mln zł została wyczerpana pierwszego dnia, o czym informowaliśmy w środę. Okres subskrypcji został więc skrócony z 10 do dwóch dni, w tym czasie złożono 1197 zapisów.

Po dokonaniu redukcji o 63,4 proc. papiery dłużne serii E przydzielono 1194 inwestorom. Zatem nawet ci inwestorzy, którzy wykazali się refleksem, otrzymali tylko niewiele ponad jedną trzecią złożonego zapisu. Przy niekorzystnym układzie kalendarza, niskim kuponie i rzadko spotykanej prowizji za zakup długu na rynku pierwotnym, to niewątpliwy sukces Giełdy. Z drugiej strony oznacza to, że spokojnie można było pomyśleć o jeszcze niższym kuponie.

Średnia wartość zapisu na obligacje Giełdy wyniosła 137 tys. z i nie odbiegała specjalnie od innych ofert publicznych prowadzonych na podstawie zatwierdzonego przez KNF prospektu. 

Nowe obligacje GPW oprocentowane są na WIBOR 6M plus 0,95 pkt proc. przy pięcioletnim okresie spłaty. Trafią one do obrotu jeszcze w tym miesiącu, docelowo zostaną zasymilowana z serią D, która trafiła do portfeli instytucji.

Oferta skierowana była wyłącznie do inwestorów indywidualnych, rozumianych jako osoby fizyczne. Wcześniej, w grudniu, na takich samych warunkach GPW uplasowała emisję wśród instytucji. Także na 60 mln zł. Popyt ponad dwukrotnie miał wówczas przekraczać wartość oferty.

2 stycznia Giełda wykupiła warte 120,5 mln zł obligacje GPW0117. W obrocie na Catalyst znajdują się jeszcze papiery GPW1022. To siedmioletni dług o stałym kuponie, który wyceniany jest z rentownością 2,96 proc. brutto.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje