poniedziałek, 21 września 2020

Newsroom

Warte 150 mln zł obligacje Atalu dla 27 inwestorów

msd | 14 września 2020
Deweloper dokonał ostatecznego przydziału dwuletnich niezabezpieczonych obligacji serii AW, na które książkę popytu zamknięto jeszcze w sierpniu.

Za dwuletnie papiery Atal zapłaci WIBOR 6M plus 2,6 pkt proc. marży, która jest o 0,7 pkt proc. wyższa względem analogicznych emisji dewelopera z lat 2018-2019.

O zamknięciu książki popytu na warte 150 mln zł papiery serii AW spółka informowała jeszcze pod koniec sierpnia. Ostatecznie papiery objęło 27 podmiotów, a w związku z zainteresowaniem inwestorów Atal podniósł wartość programu emisji ze 150 do 200 mln zł. Dodatkowe 50 mln zł spółka warunkowo przydzieliła 4 września.

Formalnie deweloper nie określił celu emisji nowego długu. Zapewnia jednak, że wpływy zamierza przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności, w tym wydatki związane z przygotowaniem projektów deweloperskich i zakup gruntów.

Obie emisje Atalu mają trafić do obrotu na Catalyst, gdzie notowane są cztery starsze serie długu dewelopera. Jeszcze w październiku dewelopera czeka spłata wartych 46,65 mln zł papierów ATL1020. Pierwotnie warte były one 70 mln zł, ale podczas ostatnich emisji spółka nabyła część długu w celu umorzenia.

Wygasającymi 25 października obligacjami Atalu jeszcze nigdy nie handlowano. Do transakcji trzema pozostałymi seriami dochodzi natomiast sporadycznie.

Więcej wiadomości o Atal S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje