poniedziałek, 26 lipca 2021

Newsroom

WB Electronics uplasował emisję refinansującą

msd | 14 października 2020
Producent rozwiązań technologicznych dla przemysłu zbrojeniowego zamknął książkę popytu na warte 60 mln zł trzyletnie obligacje.

Spółka dokonała we wtorek alokacji papierów dłużnych serii 1/2020 o wartości 60 mln zł, które mają posłużyć refinansowaniu większości wygasających 3 listopada obligacji na 80 mln zł.

Nowy dług WB Electronics będzie mieć trzyletni okres spłaty i zostanie zabezpieczony zastawem rejestrowym na akcjach spółki zależnej Radmor. Wysokość ustalonego kuponu nie została na razie ujawniona.

Wygasające za niecałe trzy tygodnie papiery WBE1120 oprocentowane są na WIBOR 6M plus 2,78 pkt proc. marży. Aktualnie papiery kwotowane są na 100,00/100,34 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o WB Electronics S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje