czwartek, 06 sierpnia 2020

Newsroom

Wierzyciele nie uwierzyli w plan Henryka Kani

msd | 06 września 2019
Rada wierzycieli Zakładów Mięsnych Henryk Kania odrzuciła propozycję właściciela w sprawie wydzierżawienia produkcji do spółki celowej. Wybrała propozycje konkurentów i opowiedziała się za uchyleniem spółce zarządu własnego i ustanowieniem zarządcy.

Wierzyciele Kani pozytywnie zaopiniowali podjęcie działań mających na celu zaangażowanie Tarczyńskiego w proces poszukiwania docelowego inwestora dla spółki. Jak podano, w szczególności rada wierzycieli poparła dążenia do przeprowadzenia transparentnego procesu due dilligence, w ramach którego poszczególni inwestorzy mieliby możliwość zbadać majątek spółki i ewentualnie złożyć ofertę na jego nabycie w ramach układu likwidacyjnego. 

Ponadto rada wierzycieli za zasadne uznała zawarcie umowy przerobowej i umowy dzierżawy z Cedrobem, kolejnym z konkurentów zainteresowanych powiększeniem rynkowych wpływów dzięki finansowej zapaści Kani. Zawarcie umowy przerobowej uwarunkowano uchyleniem ZM Kania zarządu własnego i ustanowieniem zarządcy. Umowa miałaby obowiązywać do czasu wydania zgody na dokonanie koncentracji przez UOKiK. Jednocześnie zastrzeżono też, że zarządca „powinien dążyć do przeprowadzenia transparentnego procesu, tak by każdy z potencjalnych inwestorów mógł przebadać ZMHK w celu umożliwienia im złożenia wiążących ofert”. 

Ostatecznie rada wierzycieli pozytywnie zaopiniowała zawarcie umowy dzierżawy z Cedrobem.

Uchwały pięcioosobowej rady wierzycieli w sprawie współpracy z Cedrobem i Tarczyńskim zapadły przy trzech głosach „za” i dwóch wstrzymujących się.

Proponowana przez Henryka Kanię dzierżawa zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki celowej HK Trade upadła przy trzech głosach sprzeciwu i dwóch poparcia.

Za złożeniem przez nadzorcę sądowego wniosku o uchylenie zarządu własnego dłużnika i ustanowieniem zarządcy oddano cztery głosy poparcia i jeden sprzeciwu. 

Samo – wciąż potencjalne – uchylenie zarządu własnego może być rozwiązaniem niejasności, jakie towarzyszom ofertom Tarczyńskiego i Cedrobu. ZM Kania nieustannie podkreśla bowiem, że nie otrzymał tych ofert (wpłynęły do nadzorcy sądowego), choć to on powinien być ich adresatem,  gdy sam sprawuje zarząd własny.

Wydzierżawienie przedsiębiorstwa dłużnika konkurentom przed złożeniem planu restrukturyzacyjnego przez nadzorcę sądowego i sprzecznie z jego treścią, będzie niezgodne z ustawą i sprzeczne z interesem wierzycieli. Zatwierdzenie warunków dzierżawy przedsiębiorstwa dłużnika objętych niewiążącymi ofertami sprzedaży przedsiębiorstwa na rzecz konkurentów dłużnika, doprowadzi do sytuacji, w której proces restrukturyzacji zakończy się w dacie zawarcia umowy dzierżawy – napisano w stanowisku ZM Kania przygotowanym na czwartkowe posiedzenie rady wierzycieli. 

Jeszcze przed posiedzeniem rady wierzycieli Zakłady miały przekonywać, że przyjęcie uchwał dotyczących Tarczyńskiego, Cedrobu i uchylenia zarządu własnego może powodować „niekorzystne skutki dla dłużnika i jego wierzycieli”. Zdaniem spółki spowoduje to też konieczność zmiany propozycji układowych na mniej korzystne.

Złożone pod koniec sierpnia przez ZM Kania zaktualizowane propozycje układowe zakładają jednorazową spłatę 11 proc. nominału wobec obligatariuszy wobec 100 proc., ale po siedmiu latach według poprzednich propozycji.

ZM Kania znajdują się przyspieszonym postępowaniu układowym od czerwca tego roku. W czerwcu, gdy spółka była już pod ochroną sądowej restrukturyzacji, minął termin wykupu wartych 50 mln zł obligacji serii F. Dwie kolejne serie – H oraz I – wciąż notowane są na Catalyst, a rynek wycenia je w okolicach 7 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

 • Sąd ogłosił upadłość ZM Kania

  19 czerwca 2020
  Wraz z ogłoszeniem upadłości katowicki sąd zatwierdził warunki sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Kani za 100 mln zł netto na rzecz Cedrobu.
  czytaj więcej
 • 528,5 mln zł ujemnych kapitałów własnych ZM Kania

  20 maja 2020
  Zobowiązania Zakładów to 855,7 mln zł przy ledwie 327,2 mln zł aktywów, ale i tego nie można być pewnym, ponieważ przygotowane przez zarządcę sprawozdanie finansowe nie zostało zbadane przez biegłego. Żaden nie chcę się podjąć tego zadania.
  czytaj więcej
 • Indeks Default Rate: Cisza przed burzą?

  08 kwietnia 2020
  Przez 12 ostatnich miesięcy notowane na Catalyst firmy nie spłaciły obligacji o rekordowej wartości 226,9 mln zł. Ostatnie defaulty bynajmniej nie były zaskoczeniem, ale obecna sytuacja rynkowa aż nadto sprzyja niespodziankom.
  czytaj więcej
 • Sąd zawiesił postępowania egzekucyjne wobec ZM Kania

  23 marca 2020
  W ramach toczącego się postępowania o ogłoszenie upadłości Zakładów Mięsnych Henryk Kania katowicki sąd zawiesił postępowania egzekucyjne prowadzone przez siedem podmiotów oraz uchylił zajęcie rachunków bankowych spółki.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje