piątek, 27 stycznia 2023

Newsroom

WIRON już może być stosowany jako wskaźnik referencyjny

msd | 02 grudnia 2022
Administrująca wskaźnikami stopy procentowej spółka GPW Benchmark opublikowała regulaminy indeksu WIRON, co umożliwia rozpoczęcie jego stosowania począwszy od 2 grudnia.

Czwartkowe działania GPW Benchmark otworzyły drogę do tego, aby indeks WIRON mógł znaleźć swoje pierwsze realne zastosowanie.

„Wejście w życie regulaminów oraz kodeksu postępowania jest równoznaczne z możliwością rozpoczęcia stosowania indeksów WIRON przez podmioty nadzorowane zgodnie z Rozporządzeniem o Wskaźnikach Referencyjnych (BMR)” – podał administrator.

Teoretycznie od piątku WIRON mógłby być stosowany jako wskaźnik referencyjny w umowach finansowych, instrumentach finansowych, a także i w funduszach inwestycyjnych. 

Od piątku indeksy WIRON udostępniane są o godz. 9:30, a począwszy od 1 stycznia 2023 r. ich publikacja następować będzie z czterogodzinnym opóźnieniem.

WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight) opracowywany jest na podstawie danych dotyczących transakcji depozytowych zawieranych na termin O/N przez instytucje kredytowe, finansowe, a także duże przedsiębiorstwa. Z takiej jednodniowej stawki, na podstawie procentu składanego, wyprowadzane będą stawki jedno-, trzy- i sześciomiesięczne. 

Zgodnie z przyjętą dwa miesiące temu mapą drogową, pełną gotowość do stosowania indeksu WIRON rynek finansowy osiągnąć ma na początku 2025 r. Do tego czasu powinno nastąpić płynne przejście z aktualnie stosowanego WIBOR-u. W przypadku istniejących już umów konieczne będzie jednak doliczenie tzw. spreadu korygującego, który wyrówna historyczną różnicę pomiędzy wskaźnikami i pozwoli zachować neutralność tranzycji dla obu stron umowy. Na dziś szacuje się, że wartość takiego spreadu wyniesie ok. 50 pb. 

Więcej wiadomości kategorii Catalyst