piątek, 05 czerwca 2020

Newsroom

Województwo Małopolskie debiutuje na Catalyst

msd | 06 lipca 2018
Każda z czterech debiutujących serii obligacji oprocentowana jest na WIBOR 6M plus 0,75 pkt proc. przy terminach spłaty od grudnia 2023 r. do grudnia 2025 r.

Debiutujące papiery Województwa Małopolskiego warte są łącznie 40 mln zł, po 10 mln zł dla każdej z czterech serii. Obligacje plasowano w grudniu 2017 r. oraz lutym tego roku z zamiarem przeznaczenia wpływów na sfinansowania planowanego deficytu oraz spłatę zobowiązań obligacyjnych i kredytowych.

Papiery Województwa Małopolskiego będą jednym z najniżej oprocentowanych długów komunalnych na Catalyst (WIBOR 6M plus 0,75 pkt proc.). Dla porównania, będący stolicą województwa Kraków za papiery wygasające w latach 2023-2028 płaci WIBOR 6M plus 0,8-1,6 pkt proc. marży lub stałe 3,96 proc. 

W piątek rano jeszcze nie handlowano debiutującymi obligacjami. Nie musi się to prędko zmienić, ponieważ dług komunalny na Catalyst charakteryzuje się bardzo niską lub zerową płynnością. 

Więcej wiadomości o Województwo małopolskie

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje