wtorek, 07 lipca 2020

Newsroom

Work Service przełożyło wykup obligacji o cztery miesiące

msd | 01 czerwca 2020
Spółka zawarła porozumienia z obligatariuszami czterech serii papierów dłużnych o przesunięciu terminu wykupu z 29 maja do 30 września.

Porozumienie o odroczeniu wykupu objęło obligacje serii W, X, Z oraz SHB o łącznej wartości 43,85 mln zł. Niemniej, to wartość dość umowna, jeśli uwzględnić tegoroczne porozumienie restrukturyzacyjne, w którym obligatariusze zgodzili się na wysokie strzyżenie.

W lutym tego roku Work Service zawarł warunkową umowę inwestycyjną, która zakłada dofinansowanie spółki kwotą do 210 mln zł. Nowy inwestor – włoska grupa Gi Group – ma przejąć kontrolny pakiet akcji spółki i ustabilizować jej sytuację finansową. Jednym z warunków dojścia umowy do skutku, obok zgód urzędów antymonopolowych, było między innymi zawarcie odpowiednich uzgodnień z bankami i obligatariuszami. Ci ostatni zgodzili się, że wróci do nich nie więcej niż 30 proc.

Porozumienie Work Service’u z obligatariuszami dotyczy trzech serii długu o łącznej wartości nominalnej 35,25 mln zł. Nie są nim objęte papiery serii SHB na 8,6 mln zł.

Aktualnie żadna z czterech serii długu Work Service’u nie jest notowana na Catalyst.

Więcej wiadomości o Work Service S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje