poniedziałek, 21 września 2020

Newsroom

Work Service spłacił obligacje

msd | 27 sierpnia 2020
Spółka, która od niedawna znajduje się pod kontrolą włoskiej Gi Group, spłaciła warte 8,6 mln zł obligacje serii SHB z terminem wykupu przypadającym na koniec września.

Przedterminowo spłacone papiery serii SHB miały wygasać – po majowym przesunięciu – 30 września. Około 7 mln zł z wartych 8,6 mln zł papierów znajdowało się w posiadaniu Tomasza Misiaka i Tomasza Hanczarka, założycieli spółki, którzy objęli je podczas restrukturyzacji zadłużenia Work Service’u w grudniu 2018 r.

Można przypuszczać, że spłata obligacji serii SHB była jednym z elementów umowy z włoską Gi Group, która niedawno przekroczyła próg 50 proc. w kapitale Work Service’u.

30 września przypada też termin spłaty trzech innych serii obligacji spółki o łącznej wartości 35,25 mln zł. Lecz na mocy zawartego z wierzycielami porozumienia Work Service skupi te papiery za 30 proc. nominału. Wśród obligatariuszy, którzy przystali na te warunki znalazł się mBank oraz fundusze zarządzane przez Investors TFI, Millennium TFI i Noble Funds TFI.

W miniony poniedziałek Gi Group ogłosił wezwanie na 15,29 proc. akcji Work Service’u, aby zwiększyć udział w kapitale spółki do 66 proc. 

Więcej wiadomości o Work Service S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje