wtorek, 07 lipca 2020

Newsroom

Work Service odkupi własne obligacje po 30 proc. nominału

msd | 23 czerwca 2020
Spółka zawarła z inwestorami instytucjonalnymi warunkową umowę sprzedaży obligacji o wartości nominalnej 35,25 mln zł, za które zapłaci 10,58 mln zł.

Work Service odkupi od obligatariuszy wszystkie papiery dłużne serii W, X oraz Z, których cenę sprzedaży ustalono na 30 proc. nominału. Jednym z warunków wejścia umowy w życie jest przejęcie kontroli nad Work Service przez włoską Gi Group do 31 sierpnia tego roku. 

Wśród obligatariuszy, którzy zawarli warunkową umowę sprzedaży obligacji, Work Service wymienia mBank oraz fundusze zarządzane przez Investors TFI, Millennium TFI oraz Noble Funds TFI. Umowa nie obejmuje natomiast wartych 8,6 mln zł obligacji serii SHB.

Niedawno terminy wykupu wszystkich obligacje Work Service’u, w tym serii SHB, zostały przesunięte z 29 maja do 30 września.

W lutym Work Service zawarło umowę inwestycyjną z Gi Group, która przewiduje przejęcie kontroli nad spółką oraz dofinansowanie jej kwotą ponad 210 mln zł celem ustabilizowania sytuacji finansowej. 

Aktualnie żadna z czterech serii długu Work Service’u nie jest notowana na Catalyst.

Więcej wiadomości o Work Service S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje