piątek, 18 września 2020

Newsroom

Work Service dostanie ratunek od nowego inwestora

msd | 13 lutego 2020
Spółka zawarła umowę inwestycyjną, która zakłada dofinansowanie jej kwotą do 210 mln zł. Inwestor przeprowadzi restrukturyzacje Work Service’u, ale wierzyciele spółki, w tym banki i obligatariusze, odzyskają tylko część pieniędzy.

Work Service zawarło umowę inwestycyjną z branżowym podmiotem należącym do Gi Group, międzynarodowej firmy o włoskich korzeniach, która świadczy usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Określone w umowie warunki zakładają dofinansowanie spółki kwotą 210 mln zł, co powinno pozwolić na jej zrestrukturyzowanie. Na kwotę tę składać się mają pożyczki pomostowe o wartości 20 mln zł i dodatkowe 108,7 mln zł finansowania na spłatę istniejących zobowiązań. Ponadto inwestor ma też spłacić zredukowane zadłużenie Work Service’u z tytułu kredytów i obligacji o łącznej wartości 81,5 mln zł.

Warunkiem otrzymania finansowania od nowego inwestora jest spełnienie szeregu warunków zawieszających, w tym zgoda urzędu antymonopolowego, czy właśnie – już udzielona – zgoda wierzycieli na redukcję długów. I tak, właściciele trzech serii obligacji wygasających w maju tego roku zgodzili się na 70-proc. strzyżenie, co oznacza, że wróci do nich tylko 10,6 mln zł z wartych ponad 35 mln zł  papierów dłużnych. Banki z kolei wyraziły zgodę na redukcję, której średni poziom wyniesie 44,1 proc., tj. 48,7 mln zł, jak podaje spółka.

Innym z warunków wejścia umowy w życie jest przyznanie inwestorowi prawa do nabycia od obecnych akcjonariuszy co najmniej 55,89 proc. akcji spółki. Jak wynika z osobnego komunikatu, akcjonariusze ci zgodę taką wyrazili, przy okazji obniżając cenę sprzedaży do 0,21 zł za akcję (w czwartek rano akcje WSE drożeją o 18,4 proc. do 0,54 zł za sztukę).

Wszystkie warunki zawieszające muszą się spełnić w terminie do 30 czerwca.

Work Service zobowiązał się też do umożliwić przeprowadzenie w terminie 12 miesięcy emisji nowych akcji dla nowego inwestora za cenę emisyjną równą 0,39 zł za akcję.

Żadne z istniejących obligacji spółki nie są notowane na GPW. 

Więcej wiadomości o Work Service S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje