piątek, 03 lipca 2020

Newsroom

Work Service przesunęło termin spłaty kredytu, na razie o kilka dni

msd | 06 grudnia 2018
Termin spłaty został przesunięty z 5 na 10 grudnia, ale jeśli spełnione zostaną dodatkowe warunki, dzień ostatecznej spłaty zostanie zmieniony na 31 marca 2020 r. Zależy to między innymi od owoców negocjacji w sprawie niewykupionych obligacji.

Spółka dostała od banków czas do 10 grudnia na pozyskanie potwierdzenia faktorów w sprawie dostępnych limitów, zakończenie procesu restrukturyzacji lub refinansowania obligacji oraz emisję nowych obligacji.

W ubiegły piątek Work Service nie spłacił obligacji serii W oraz Y o łącznej wartości 32 mln zł. Dwa dni temu minął też termin wykupu papierów serii T o wartości 12,85 mln zł.

Warunki restrukturyzacji obligacji, które są jednym z wymagań banków kredytujących Work Service, przewidują, że papiery serii T oraz Y zostaną zrefinansowane (łącznie 24,85 mln zł), zaś w przypadku wartej 20 mln zł serii W dojdzie do przesunięcia terminu wykupu na 29 maja 2020 r.

Dopiero uporządkowane kwestii obligacji oraz otrzymanie potwierdzenia od faktorów spowoduje, że w życie wejdzie aneks do umowy kredytowej. Jego skutkiem byłoby między innymi przesunięcie terminu spłaty limitów kredytów obrotowych o wartości 110,35 mln zł do 31 marca 2020 r. Ponadto doszłoby też do między innymi do obniżenia marży kredytowej oraz wycofania kowenantów.

W ramach działań restrukturyzacyjnych, do których zobowiązał się Work Service, ma dojść nie tylko do uporządkowania kwestii obligacji, ale też do aktualizacji biznes planu i opracowania planu restrukturyzacji. Spółka miałaby też sfinalizować sprzedaż jednego z podmiotów zależnych (Prohuman) oraz renegocjować warunki niektórych zobowiązań.

Work Service przekonuje, że wejście w życie aneksu do umowy kredytowej miałoby korzystny wpływ na sytuację grupy, w tym przede wszystkim na jej płynność. Spółka, jak zastrzega, nie gwarantuje jednak, że aneks wejdzie w życie.

Zarząd emitenta zastrzega jednak, że nie ma pewności, iż otrzyma wymagane oświadczenia faktorów dot. limitów faktoringowych oraz że negocjacje w sprawie restrukturyzacji obligacji skończą się sukcesem – podsumowuje Work Service.

Więcej wiadomości o Work Service S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje