poniedziałek, 10 grudnia 2018

Newsroom

Wyniki Rokity w górę, ale bez poprawy w płynności

ems | 10 listopada 2017
Na koniec września posiadana gotówka pokrywała 7,3 proc. krótkoterminowych zobowiązań grupy. Tak niskiej płynności gotówkowej Rokita nie miał przynajmniej od początku 2014 r.

Po III kwartałach przychody grupy PCC Rokita wyniosły 941,4 mln zł i były o 15,6 proc. wyższe niż przed rokiem. Za sprawą wyższych kosztów (materiały, energia, wynagrodzenia) zysk operacyjny rósł nieco wolniej (o 12,2 proc. do 123,3 mln zł), ale koszty amortyzacji wzrosły o 41 proc. (do 61,8 mln zł), dzięki czemu zysk EBITDA wzrósł o 20,4 proc.

Osiągnięty wynik EBITDA pozwolił na ustabilizowanie wskaźnika dług netto/EBITDA na poziomie 1,42x (1,43x kwartał wcześniej; w sprawozdaniu grupa podaje wartość 1,5x) – grupa potrzebowałaby mniej niż półtora roku by spłacić całe zadłużenie odsetkowe, co jest wynikiem bardzo dobrym, choć słabszym niż pół roku wcześniej (1,08x), gdy grupa trzymała jeszcze spore zapasy gotówki przeznaczone później na wypłatę dywidendy.

Bardzo dobrze prezentuje się także relacja zysku operacyjnego i kosztów odsetkowych – zysk przekracza koszty ponad 20x (odrobinę mniej niż na koniec czerwca, gdy było to 20,5x), czyli z grubsza na poziomie czterokrotnie wyższym niż gwarantujący komfortową obsługę zadłużenia.

Ponieważ Rokita regularnie przeznacza na wypłatę dywidendy lwią część zysku, wskaźnik dług netto/kapitał własny regularnie jest wyższy na koniec II i III kw. niż na koniec roku i I kwartału. Na koniec września było to 0,69x (0,68x na koniec czerwca), podczas gdy pół roku wcześniej było to 0,43x. Mimo to, wysokość wskaźnika trudno uznać na wysoką (przed rokiem 0,61x), choć na uwagę zasługuje sam jego wzrost między II i III kwartałem, bo w ostatnich dwóch latach obserwowaliśmy w tym czasie jego spadek i początek okresu akumulacji gotówki przez grupę. Inaczej było w 2014 r., gdy grupa finansowała znaczące inwestycje w Brzegu Dolnym. W tym roku wydatki inwestycyjne także rosną (po III kwartałach do 118 mln zł wobec niecałych 80 mln zł rok wcześniej), co tłumaczy niższe niż zwykle o tej porze roku saldo gotówki.

W istocie na koniec września Rokita wykazał 23,5 mln zł środków pieniężnych, a więc mniej nawet niż na koniec czerwca (31,7 mln zł), po wypłacie dywidendy. Odbiło się to mocno na wskaźniku płynności gotówkowej, który spadł do 0,073 z i tak niskiego jak na Rokitę 0,1 na koniec czerwca. Co najmniej od początku 2014 r. Rokita nie miał tak niskiego wskaźnika płynności gotówkowej, ale trzeba też pamiętać, że na początku października grupa uplasowała emisję obligacji wartą 25 mln zł, co już na początku IV kwartału podniosło wartość wskaźnika w bardziej komfortowe rejony 0,15, bardziej typowe dla grupy na koniec III kwartału. Problem można więc uznać za rozwiązany i dotyczący bardziej akcjonariuszy niż obligatariuszy – wyższe nakłady inwestycyjne mogą oznaczać mniej wolnej gotówki przeznaczonej na wypłatę dywidendy za 2017 r.

Na Catalyst notowanych jest 10 serii obligacji PCC Rokita (wszystkie pochodzą z publicznych emisji) wartych blisko 200 mln zł i zapadających między kwietniem 2019 r. i październikiem 2023 r.  Ich rentowność sięga od 4,3 proc. do 5,1 proc. brutto.

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje