wtorek, 20 kwietnia 2021

Newsroom

YOLO gotowe skupić wszystkie obligacje YOL0721

msd | 07 kwietnia 2021
Firma pożyczkowa zgłosiła chęć skupu z rynku wszystkich papierów serii F o wartości 8 mln zł. Do 31 maja będzie je nabywać po 100 proc. nominału powiększonego o narosłe odsetki.

YOLO jest gotowe skupić całość wartych 8 mln zł obligacji YOL0721, które mają wygasać 21 lipca tego roku. Spółka wysyła więc rynkowi jasny sygnał, mimo że od roku nie udziela nowych pożyczek, a jej kapitały własne pozostają ujemne.

Transakcje zakupu prowadzone będą na Catalyst między 8 kwietnia a 31 maja. Obligacje, które nie zostaną skupione i umorzone w tym czasie, podlegać będą spłacie w pierwotnym terminie, 21 lipca.

Papiery będą skupowane po czystej cenie ustalonej na 100 proc. nominału. W ostatnich lutowo-marcowych transakcjach papiery YOL0721 wyceniano na 99 proc. nominału.

Trudno szacować faktyczne zainteresowanie obligatariuszy udziałem w skupie, ponieważ część emisji prawdopodobnie znajduje się u głównych akcjonariuszy YOLO, którzy są gotowi wspomóc spółkę. 

YOLO to firma pożyczkowa powstała na bazie dawnej firmy windykacyjnej P.R.E.S.C.O. Group. Jeszcze przed osiągnięciem progu rentowności zastała ją pandemia, co wraz ze zmianami regulacyjnymi wymusiło wstrzymanie nowej akcji pożyczkowej. Spółka nie udziela klientom nowego finansowania już od roku i od tego czasu znajduje się też w przeglądzie opcji strategicznych. Ostatnie sygnały z YOLO wskazują, że spółka wątpi w sens wznawiania działalności. 

W lutym YOLO sprzedało za 5,8 mln zł portfele nieregularnych wierzytelności o wartości nominalnej 23 mln zł. 

Więcej wiadomości o YOLO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje