niedziela, 22 września 2019

Newsroom

YOLO wypuściło obligacje na 2 mln zł

msd | 30 sierpnia 2018
Firma pożyczkowa uplasowała kolejną serię dwuletnich papierów dłużnych, za które zapłaci WIBOR 3M plus 7,28 pkt proc. marży.

Warunki obligacji serii G3 nie różnią się od dwóch wcześniejszych emisji. Wszystkie one są bowiem plasowane w ramach programu do 20 mln zł, który przewiduje jednakowe parametry dla każdej z transz.

W trzech dotychczasowych ofertach w ramach istniejącego programu spółka pozyskała łącznie 6,5 mln zł.

W obrocie na Catalyst znajdują się natomiast czteroletnie papiery YOLO o wartości 8 mln zł, za które spółka płaci WIBOR 6M plus 6,19 pkt proc. marży. W ostatniej transakcji, z połowy lipca, rynek wyceniał je na 100 proc. nominału. 

Więcej wiadomości o YOLO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje