sobota, 24 lutego 2024

Newsroom

Zaktualizowana strategia PGE wytrzymała tylko tydzień

msd | 05 września 2023
Po siedmiu dniach zarząd energetycznego koncernu uchylił uchwałę o aktualizacji strategii, przewidującej odejście od węgla do 2030 r. i osiągnięcie zeroemisyjności do 2040 r.

W oficjalnym przekazanie pogrzebanie aktualizacji strategii, zakładającej przyspieszenie transformacji energetycznej, PGE tłumaczy „koniecznością zakończenie procesu powstania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego”.

Nieoficjalnie chodzi jednak o przedwyborcze obawy związane z protestami górników i zabiegi o zachowanie stanowiska przez Wojciecha Dąbrowskiego, prezesa PGE. O możliwości jego odwołania media szeroko bowiem pisały niemal od dnia ogłoszenia zaktualizowanej strategii. Ostatecznie szef PGE się ostał, kosztem porzucenia planów szybszej dekarbonizacji.

W ramach zaktualizowanej strategii PGE zamierzało zainwestować około 125 mld zł do 2030 r. Część finansowania pochodzić miała z emisji zielonych obligacji, z którymi koncern chciał ruszyć w przyszłym roku.

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji PGE z terminami spłaty w 2026 i 2029 r., za które spółka płaci kolejno 1,2 i 1,4 pkt proc. ponad WIBOR 6M. W ostatnich transakcjach wyceniano je po 101 proc. nominału.

Więcej wiadomości o PGE S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst