wtorek, 23 lipca 2024

Newsroom

Zapisy na obligacje Olivii Fin zredukowane o połowę

msd | 11 grudnia 2023
W wartej do 2,5 mln euro listopadowo-grudniowej ofercie inwestorzy zgłosili popyt na papiery dłużne za 5,17 mln euro.

Za 3,5-letnie obligacje spółka pozyskująca finansowanie dla deweloperskiej grupy Olivia Centre proponowała 5,5 pkt proc. ponad EURIBOR 3M. Dług zabezpieczony zostanie poręczeniem udzielonym przez holenderską spółką, która sprawuje kontrolę na podmiotami z grupy Olivii.

Na obligacje Olivii Fin zapisało się 100 inwestorów. Zgłoszony przez nich popyt został zredukowany średnio o 51,7 proc. Przy czym, na razie przydział długu miał charakter warunkowy, a ostateczne rozliczenie emisji przewidziano na 21 grudnia.

Papiery Olivii Fin oferowane były w trybie publicznym na podstawie memorandum, co od niedawna daje możliwość prowadzenia emisji o łącznej wartości do 5 mln euro rocznie (wcześniejszy limit to 2,5 mln euro rocznie). 

Wcześniej w tym roku spółka uplasowała pięć serii złotowego długu, czterokrotnie proponując WIBOR 3M plus 6,0 pkt proc. marży, której wysokość w piątej emisji obniżono do 5,5 pkt proc.

Docelowo eurowe obligacje trafią do obrotu na Catalyst, gdzie notowane są na razie cztery z kilkunastu serii złotowego długu Olivii Fin. Najwyżej oprocentowane papiery OBC1026 i OBC1126 (po 6 pkt proc. marży) kwotowane są przez sprzedających kolejno po 100,99 oraz 100,67 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Olivia Fin Sp. z o.o. SKA

Więcej wiadomości kategorii Emisje