sobota, 25 maja 2019

Newsroom

Zapisy na obligacje PKN Orlen od 18 czerwca

Emil Szweda, Obligacje.pl | 13 czerwca 2018
Płocki koncern w ramach piątej i ostatniej już emisji publicznej z obecnego programu oferuje papiery czteroletnie oprocentowane na 1,2 pkt proc. powyżej WIBOR 6M. Tym razem oferuje je jednak konsorcjum domów maklerskich.

Warunki są identyczne jak w dwóch poprzednich emisjach, na które zapisy przyjmowane były w maju. Ponownie są to więc papiery czteroletnie oferujące marżę 1,2 pkt proc. ponad WIBOR 6M. Wartość minimalnego zapisu ustalono na poziomie jednej obligacji o nominale 100 zł.

Za tę cenę obligacje Orlenu będą jednak sprzedawane tylko 18 czerwca. W kolejnych dniach cena emisyjna rośnie o ok. 1 grosz dziennie, ponieważ już od pierwszego dnia zapisów obligacje będą oprocentowane – do ceny nominalnej doliczane będzie naliczone oprocentowanie. Zapisy potrwają do 29 czerwca, chyba, że popyt przekroczy wartość oferty wcześniej. Wówczas zapisy mogą zostać skrócone, a te złożone w dwóch ostatnich dniach przyjmowania zapisów (z dnia przekroczenia wartości oferty oraz z kolejnego dnia roboczego) zostaną proporcjonalnie zredukowane. Te złożone przed dniem przekroczenia zapisów redukowane nie będą.

Tym razem zapisy będą przymowane nie tylko w DM PKO BP, ale także przez DM BDM, DM mBanku oraz przez Noble Securities.

Program publicznych emisji obligacji Orlenu wart jest 1 mld zł. Do tej pory w czterech emisjach Orlen pozyskał 800 mln zł (po 200 mln zł w każdej z publicznych ofert). W pierwszej emisji (z września 2017 r.) oferował czteroletnie obligacje oprocentowane na 1 pkt proc. powyżej WIBOR 6M. W drugiej – grudniowej – emisji zaoferował takie samo oprocentowanie, ale pięcioletni okres do wykupu. W tej emisji zaproponowano preferencje dla drobnych inwestorów (zapisy nie były skracane, a zapisy o wartości poniżej ok. 300 tys. zł nie były redukowane), ale nie przyciągnęło to większej ich liczby niż do tej pory. Dlatego w dwóch emisjach z maja br. wrócono do wcześniejszej koncepcji preferującej tych inwestorów, którzy złożą zapisy w pierwszej kolejności. W obydwu tych emisjach marżę podniesiono do 1,2 pkt proc. ponad WIBOR 6M, a okres zapadalności ponownie skrócono do czterech lat. Pierwsza z emisji znalazła nabywców w jeden dzień, w drugiej zapisy trwały od 21 maja do 4 czerwca.

Na Catalyst notowanych jest pięć serii obligacji PKN Orlen, w tym cztery pochodzące z publicznych emisji. Seria PKN0420 jest ostatnią z pierwszego programu emisji i z uwagi na stałe oprocentowanie wynoszące 5 proc., wyceniana jest wysoko powyżej nominału (103,8 proc., 2,7 proc. rentowności brutto). Trzy serie z obecnie realizowanego programu publicznych emisji wyceniane są w pobliżu nominału, majowo-czerwcowa emisja jeszcze nie trafiła do obrotu.

Naszym zdaniem

Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości o PKN Orlen S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje