sobota, 02 marca 2024

Newsroom

Zapisy na obligacje Rokity zredukowane o 49 proc.

msd | 24 października 2023
Inwestorzy zgłosili 48,96 mln zł popytu w wartej do 25 mln zł ofercie papierów dłużnych chemicznej spółki, która wróciła z na rynek długu po ponad trzyletniej przerwie.

Uplasowane przez PCC Rokitę pięcioletnie niezabezpieczone obligacje oprocentowane są na WIBOR 3M plus 3,2 pkt proc. marży, co w pierwszym trzymiesięcznym okresie odsetkowym da 8,88 proc. w skali roku. 

Dwukrotna nadsubskrypcja prowadzić więc może do wniosków, że warunki pierwszych zmiennokuponowych papierów spółki w 12-letniej historii jej emisji zostały bardzo dobrze przyjęte, co wcale nie było oczywiste od początku (Rokita zaproponował najniższą marżę wśród wszystkich publicznych prospektowych ofert od ponad pięciu lat).

Obowiązujący do lipca przyszłego roku prospekt pozwoli Rokicie przeprowadzić jeszcze emisje o łącznej wartości do 175 mln zł.

Docelowo nowy dług Rokity spółki trafi do obrotu na Catalyst, gdzie notowanych jest sześć starszych serii jej stałokuponowego długu. Najdłuższe papiery PCR0527 w ostatniej transakcji wyceniano przy 7,0 proc. rentowności do wykupu.

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst