piątek, 14 sierpnia 2020

Newsroom

Zarządca Kani nie sporządzi planu restrukturyzacyjnego

msd | 04 listopada 2019
Mirosław Mozdżeń nie widzi możliwości sporządzenia planu restrukturyzacyjnego oraz spisu wierzytelności, a także spisu wierzytelności spornych.

O odstąpieniu od sporządzenia wymaganych dokumentów zarządca Zakładów Mięsnych Henryk Kania poinformował sąd. Argumentuje to między innymi, już wcześniej podnoszonymi, przesłankami do umorzenia toczącego się wobec spółki przyspieszonego postępowania układowego. Jak wyjaśniono, chodzić ma między innymi o trudności w przejmowaniu zarządu oraz zajęcie dokumentacji spółki przez Centralne Biuro Śledcze Policji oraz Krajową Administrację Skarbową.

(…) sporządzenie na chwilę obecną rzetelnego planu restrukturyzacyjnego jest, w ocenie zarządcy, niemożliwe i niecelowe, ponieważ zawarcie układu w toku postępowania restrukturyzacyjnego, a następnie jego wykonanie, nie wydaje się możliwe – poinformował Mirosław Mozdżeń.

W osobnym komunikacie ZM Kania podały, że sąd wydał postanowienie o oddaleniu wniosku w sprawie zmiany składu rady wierzycieli. Niektóre spółki, będące wierzycielami Kani, domagały się bowiem odwołania z rady Alior Banku i Banku Handlowego. To między innymi im zależało na zawarciu umowy dzierżawy przedsiębiorstwa Kani z Cedrobem, którą sfinalizowano w ubiegłym tygodniu.

ZM Kania od czerwca znajdują się w postępowaniu restrukturyzacyjnym. W czerwcu minął termin spłaty obligacji KAN0619 na 50 mln zł. Obrót dwiema kolejnymi seriami o łącznej wartości nominalnej 100,9 mln zł zawieszono w związku z brakiem przeglądu sprawozdania półrocznego spółki przez biegłego (wykazano w nim 866 mln zł straty netto i prawie 506 mln zł ujemnych kapitałów własnych).

Więcej wiadomości o Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

 • Sąd ogłosił upadłość ZM Kania

  19 czerwca 2020
  Wraz z ogłoszeniem upadłości katowicki sąd zatwierdził warunki sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Kani za 100 mln zł netto na rzecz Cedrobu.
  czytaj więcej
 • 528,5 mln zł ujemnych kapitałów własnych ZM Kania

  20 maja 2020
  Zobowiązania Zakładów to 855,7 mln zł przy ledwie 327,2 mln zł aktywów, ale i tego nie można być pewnym, ponieważ przygotowane przez zarządcę sprawozdanie finansowe nie zostało zbadane przez biegłego. Żaden nie chcę się podjąć tego zadania.
  czytaj więcej
 • Indeks Default Rate: Cisza przed burzą?

  08 kwietnia 2020
  Przez 12 ostatnich miesięcy notowane na Catalyst firmy nie spłaciły obligacji o rekordowej wartości 226,9 mln zł. Ostatnie defaulty bynajmniej nie były zaskoczeniem, ale obecna sytuacja rynkowa aż nadto sprzyja niespodziankom.
  czytaj więcej
 • Sąd zawiesił postępowania egzekucyjne wobec ZM Kania

  23 marca 2020
  W ramach toczącego się postępowania o ogłoszenie upadłości Zakładów Mięsnych Henryk Kania katowicki sąd zawiesił postępowania egzekucyjne prowadzone przez siedem podmiotów oraz uchylił zajęcie rachunków bankowych spółki.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje