wtorek, 21 stycznia 2020

Newsroom

Zarządca Kani nie sporządzi planu restrukturyzacyjnego

msd | 04 listopada 2019
Mirosław Mozdżeń nie widzi możliwości sporządzenia planu restrukturyzacyjnego oraz spisu wierzytelności, a także spisu wierzytelności spornych.

O odstąpieniu od sporządzenia wymaganych dokumentów zarządca Zakładów Mięsnych Henryk Kania poinformował sąd. Argumentuje to między innymi, już wcześniej podnoszonymi, przesłankami do umorzenia toczącego się wobec spółki przyspieszonego postępowania układowego. Jak wyjaśniono, chodzić ma między innymi o trudności w przejmowaniu zarządu oraz zajęcie dokumentacji spółki przez Centralne Biuro Śledcze Policji oraz Krajową Administrację Skarbową.

(…) sporządzenie na chwilę obecną rzetelnego planu restrukturyzacyjnego jest, w ocenie zarządcy, niemożliwe i niecelowe, ponieważ zawarcie układu w toku postępowania restrukturyzacyjnego, a następnie jego wykonanie, nie wydaje się możliwe – poinformował Mirosław Mozdżeń.

W osobnym komunikacie ZM Kania podały, że sąd wydał postanowienie o oddaleniu wniosku w sprawie zmiany składu rady wierzycieli. Niektóre spółki, będące wierzycielami Kani, domagały się bowiem odwołania z rady Alior Banku i Banku Handlowego. To między innymi im zależało na zawarciu umowy dzierżawy przedsiębiorstwa Kani z Cedrobem, którą sfinalizowano w ubiegłym tygodniu.

ZM Kania od czerwca znajdują się w postępowaniu restrukturyzacyjnym. W czerwcu minął termin spłaty obligacji KAN0619 na 50 mln zł. Obrót dwiema kolejnymi seriami o łącznej wartości nominalnej 100,9 mln zł zawieszono w związku z brakiem przeglądu sprawozdania półrocznego spółki przez biegłego (wykazano w nim 866 mln zł straty netto i prawie 506 mln zł ujemnych kapitałów własnych).

Więcej wiadomości o Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje