poniedziałek, 14 października 2019

Newsroom

ZM Henryk Kania nie wykupią obligacji

msd | 21 czerwca 2019
Spółka nie spłaci wygasających w poniedziałek papierów dłużnych serii F o wartości 50 mln zł. W kolejnych dniach nie wypłaci też odsetek od innych obligacji.

Komunikat ZM Henryk Kania o braku wykupu nie może być zaskoczeniem. Wobec spółki sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne, co oznacza, że – niezależnie od swoich możliwości – nie może ona spłacać zobowiązań, które mają zostać objęte układem.

Zakłady mięsne poinformowały też, że nie wypłacą przypadającego na 28 czerwca kuponu od obligacji serii H (KAN0321). Co ciekawe, w komunikacie nie ma mowy o serii I (KA10321), w przypadku której płatność odsetek także przypada na 28 czerwca. 

Sam brak płatności odsetkowych od obligacji KAN0321 oraz KA10321 jest oczywisty, ale może mieć ciekawe następstwo, o czym pisaliśmy w ostatnich dniach. Otworzy to obligatariuszom drogę do składania żądań przedterminowego wykupu, a tym samym próby zaspokojenia roszczeń u poręczyciela obligacji – Henryka Kani. Papiery KAN0321 oraz KA10321 są wprawdzie wierzytelnościami układowymi, ale nie przeszkadza to, aby obligatariusze próbowali równolegle zaspokoić się u poręczyciela długu.

Tymczasem w ramach układu ZM Henryk Kania proponuje obligatariuszom zamianę dotychczasowych obligacji na nowy dług układowy z siedmioletnim okresem spłaty. Proponowane oprocentowanie to tylko 3,5 proc., ale naliczane dopiero od czwartego roku. 

Papiery KAN0619 już wycofano z obrotu na Catalyst. Serie KAN0321 oraz KA10321 wyceniane są zaś poniżej jednej piątej nominału.

Więcej wiadomości o Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje