poniedziałek, 14 października 2019

Newsroom

ZM Henryk Kania szukają dodatkowych 25-50 mln zł

msd | 27 czerwca 2019
Spółka chce pozyskać środki na finansowanie kapitału obrotowego. Miałoby to jej umożliwić odtworzenie mocy produkcyjnych.

Znajdująca się w restrukturyzacji spółka chce pozyskać 25-50 mln zł w formie pożyczki lub innej postaci. 

Wstępne zapytania ofertowe (teasery) zostały skierowane do wybranych inwestorów instytucjonalnych i zostały przygotowane zgodnie z planem pozyskania dodatkowego finansowania zakładającym istotne ograniczenie asortymentu i zwiększenie efektywności kosztowej, opracowanym przez spółkę we współpracy z niezależnym doradcą – podały ZM Henryk Kania.

Zakłady mięsne oczekują, że wybór podmiotu finansującego zostanie zamknięty do końca lipca. Docelowy poziom produkcji miałby natomiast zostać osiągnięty w ciągu ośmiu tygodniu od udostępnienia finansowania. 

Spółka oczekuje, że w związku ze zmianą produkowanego asortymentu oraz zmniejszeniem wolumenu, będzie mogła istotnie ograniczyć zapasy i poprawić efektywność kosztową – podano także.

Samo zawarcie umowy pożyczki wymagać będzie zgody rady wierzycieli oraz nadzorcy sądowego. 

Od trzech tygodni ZM Henryk Kania znajdują się w przyspieszonym postępowaniu układowym. Spółka wprawdzie zyskała w ten sposób ochronę przed wierzycielami, ale – jak się okazuje – to za mało, skoro do wznowienia produkcji potrzebuje kolejnego długu.

W ostatni poniedziałek minął termin wykupu wartych 50 mln zł obligacji Kanii. Spółka ich oczywiście nie wykupiła, bo i nawet nie mogłaby tego zrobić z uwagi na trwające postępowanie restrukturyzacyjne. Tak samo w piątek spółka nie wypłaci kuponów od notowanych na Catalyst papierów KAN0321 oraz KA10321. Jak wskazywaliśmy wcześniej, brak wypłaty odsetek może otworzyć wierzycielom drogę do próby zaspokojenia roszczeń u poręczyciela obligacji, Henryka Kani.

W ostatnich transakcjach obligacje KAN0321 oraz KA10321 wyceniano kolejno na 11,5 proc. oraz 6,06 proc. nominału.

Złożone przez Kanię wstępne propozycje układowe zakładają konwersję obecnych obligacji na nowe siedmioletnie papiery, które byłyby oprocentowane na 3,5 proc. w skali roku, ale przy naliczaniu odsetek dopiero od czwartego roku. 

Więcej wiadomości o Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje