niedziela, 26 stycznia 2020

Newsroom

ZM Kania proponują obligatariuszom zwrot 11 proc. nominału

msd | 02 września 2019
Już nie 100 proc. należności głównej po siedmiu latach, a 11 proc. niedługo po uprawomocnieniu układu proponują Zakłady Mięsne Henryk Kania właścicielom obligacji wartych nominalnie 150,9 mln zł.

Spółka złożyła do sądu oraz nadzorcy sądowego zaktualizowane propozycje układowe, które opierają się o likwidację jej majątku w trybie sprzedaży przedsiębiorstwa. Tak uzyskane środki pieniężne miałby zostać podzielone pomiędzy wierzycieli, którym ZM Kania są winne łącznie 888,6 mln zł.

Obligatariuszom, których wyodrębniono w trzeciej z ośmiu grup wierzycieli, spółka ma do zaproponowania spłatę 11 proc. nominału i umorzenie pozostałej części należności głównej wraz z odsetkami. Innymi słowy, z wartych 150,9 mln zł trzech serii obligacji ZM Kania chciałyby spłacić tylko 16,6 mln zł. 

Jak proponuje spółka, pieniądze trafiłyby do obligatariuszy w ostatnim dniu kwartału kalendarzowego kończącego się po dacie uprawomocnienia układu, ale nie wcześniej niż po 30 dniach od uprawomocnienia.

Proponowane w propozycjach układowych warunki restrukturyzacji zobowiązań ZMHK zostały ustalone w oparciu o i na podstawie sporządzonego na zlecenie dłużnika operatu pt. ”Opinia określająca wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZPC Zakłady Mięsne Henryk Kania)”, sporządzonego przez Lion Broker Sp.z o.o. w dniu 9 sierpnia 2019 r. – poinformowały ZM Kania.

Ustalona przez rzeczoznawcę rynkowa wartość ZPC to 247,3 mln zł, z czego tylko 38,9 mln zł wolne jest od obciążeń hipoteką lub zastawem. Wartość likwidacyjną przedsiębiorstwa ustalono zaś na 120,8 mln zł, w tym 22,9 mln zł aktywów jest wolne od obciążeń.

Wierzycielom zabezpieczonym na mieniu spółki, czyli głównie bankom, ZM Kania proponują zwrot pełnych 208,3 mln zł, co miałoby odpowiadać 80 proc. przychodów netto ze sprzedaży majątku spółki. Co do zasady, wierzyciele zabezpieczeni nie są jednak objęci układem, a przystąpić do niego mogą tylko z własnej woli. 

ZM Kania znajdują się przyspieszonym postępowaniu układowym od czerwca tego roku. 

W czerwcu, gdy spółka była już pod ochroną PPU, minął termin wykupu wartych 50 mln zł obligacji serii F. Dwie kolejne serie – H oraz I – wciąż notowane są na Catalyst, a rynek od dawna wycenia je poniżej 10 proc. nominału. 

Więcej wiadomości o Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje